Directorul general interimar al Administrației de Stat a Drumurilor, Sergiu Bejan, conf. univ.,dr. a participat în calitate de membru al comisiei de susținere publică a tezelor de master în cadrul UTM, Facultatea Urbanism și Arhitectură.

Subiectele examinate s-au referit la perspectivele de dezvoltare a ramurii infrastructurii rutiere, accentele au fost puse pe necesitatea modificării cadrului normativ-legislativ a etapelor de construcție a obiectivelor de infrastructură rutieră.

Printre cele mai relevante teme s-au evidențiat:

  • studiul principiilor de aplicare a codurilor practice în construcția infrastructurii rutiere, în vederea implementării tehnologiilor moderne;
  • studiul tehnologiei de producere al grinzilor din beton armat pentru poduri;
  • studiul de implementare al infrastructurii transportului alternativ în condițiile de exploatare a traseelor naționale din Republica Moldova;
  • studiul cadrului legal privind alocarea terenurilor în scopul dezvoltării obiectivelor de infrastructură rutieră.

În această privință, comisia de examinare a recomandat ca tezele studenților de o importanță științifică, fiind argumentate prin propuneri, să fie aplicate în domeniul construcțiilor rutiere a materialelor și mecanismelor de construcție.

De asemenea, proiectele date, la recomandarea comisiei, vor fi prezentate întreprinderilor de profil, inclusiv ASD, în vederea continuității cercetărilor și aplicarea în practică a rezultatelor obținute.

În această ordine de idei, menționăm că, preocupările pentru ridicarea nivelului de pregătire a unor noi generații de ingineri, constructori, proiectanți de la facultățile de profil se constituie într-un argument al optimismului Î.S. “Administrației de Stat a Drumurilor”, deoarece țara are nevoie de specialiști calificați care să pună umărul la dezvoltarea și fortificarea ramurii infrastructurii rutiere.