Laborator

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” dispune de Laboratorul de încercări (în continuare LÎ).

LÎ a fost creat inițial încă în anul 1973 în componeța trestului „Оргдорстой” din cadrul Ministrului de Construcție și Exploatare a Drumurilor, în 1999 LÎ obține acreditarea inițială după standardul ISO/CEI 17025 (vezi certificatul de acreditatre nr. LÎ-094) și până la moment menține statutul de laborator acreditat. În 2001 LÎ este transferat în componența Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”, sub conducerea căreia activează și pînă la moment. În 2019 LÎ a fost acreditat după versiunea nouă a standardului SM SR EN ISO/IEC 17025:2018, care asigură obiectivitatea și veridicitatea încercărilor, cu respectarea tuturor angajamentelor față de clienți și efectuează încercări în deplină corespundere cu cerințele documentelor normative.

Domeniul de bază al LÎ din cadrul Î.S. ”ASD” este testarea materialele de construcții pentru drumuri la obiectele gestionate de către ÎS ASD, precum și prestează servicii centrelor de certificare a produselor pentru construcții și părților terțe solicitante.

Domeniul de activitate al LÎ de încercări este orientat spre determinarea indicilor fizico-mecanici și fizico-chimici(lianți organici) a următoarelor materiale:

 • Lianți organici (bitum fluid, vîscos, emulsie bituminoasă);
 • Agregate (nisip, savură, piatră spartă, prundiș, filer);
 • Amestec de agregate, pămînturi prelucrate cu lianți organici/neorganici;
 • Pămînt;
 • Beton asfaltic din materiale granulare (BAMG);
 • Beton asfaltic (fierbinte, cald, rece);
 • Beton de ciment;
 • Material Antiderapant (Nisip cu sare, sare);

Lista întregă a tuturor metodelor de încercare pe domeniu de materiale o puteți găsi AICI.

Lista prețurilor pentru servicii o puteți găsi AICI.

Anexa la Certificatul de acreditare L-094 AICI.

Certificatul de acreditare AICI.

În cadrul laboratorului activează specialiști cu o vastă experiență în domeniu, ingineri licențiați, masteranți, competenți, cu un nivel înalt de calificare.

Schimbul de experiență și pregătirea tehnică a specialiștilor, a fost efectuată în instituții de profil din Elveția, România, Ucraina, Belorusia, conform cerinţelor europene, în scopul însușirii și utilizării unor metode avansate pentru determinarea caracteristicilor (parametrilor) produselor supuse încercărilor, perfecționarea bazei tehnico-normative, lărgirea schimbului de informații inter-laboratoare, respectarea cerințelor de securitate.

Laboratorul dispune de echipamente moderne de încercări și mijloace de măsurare de cel mai înalt nivel, spații, care asigură desfășurarea încercărilor în condiții ambientale prevăzute de standardele în domeniu, asigurând astfel precizia necesară, succesivitatea, integritatea încercărilor și măsurărilor efectuate.

În conformitate cu HG Nr.933 din 12.11.2014 cu privire la armonizarea reglementărilor tehnice şi a standardelor naţionale în domeniul construcţiilor cu legislaţia şi standardele europene, precum și a Ordinului Ministerului de Economie și Infrastructură Nr. 379 din 31.07.2018 u privire la aprobarea Listei standardelor conexe la produsele de construcții pentru utilizare în perioada de tranziție la standardele armonizate, LÎ se află în continue modernizare, perfectare a bazei tehnico-normative și în 2017 LÎ a procurat echipamentul necesar pentru a efectua încercări noi în conformitate cu cerințele standardelor europene, iar în anul 2020 a fost efectuată următoarea tranșă de achiziții.

OBIECTIVELE de bază ale laboratorului sunt:

 • Verificarea calității materialelor de construcții pentru drumuri, aplicate la reparația și întreținerea rețelei de drumuri publice.
 • Controlul calității execuției reparației și întreținerii rețelei de drumuri publice.
 • Propunerea și implementarea noilor modalități de control al calității.