Ordine interne

 • Ordin cu privire la aprobarea Registrului riscurilor în cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, nr 23 din 12 februarie 2024
 • Ordin cu privire la aprobarea Planului de Achiziții pentru anul 2024 al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, nr 08 din 19 ianuarie 2024
 • Ordin cu privire la aprobarea Planului de activitate al Î.S. „Administratia de Stat a Drumurilor” pentru anul 2023 nr 80 din 12 aprilie 2023
 • Ordin cu privire la aprobarea Registrului riscurilor în cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” nr 246 din 30 decembrie 2022
 • Ordin cu privire la aprobarea Planului de Achiziții pentru anul 2023 al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, nr.40 din 14 martie 2023
 • Ordin cu privire la aprobarea Registrului riscurilor în cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, nr 244 din 30 decembrie 2022
 • Ordin cu privire la aprobarea Planului de integritate al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pentru anii 2022-2025, nr 169 din 30 septembrie 2022
 • Ordin cu privire la aprobarea Planului de activitate al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pentru anul 2022, nr 118 din 11 iulie 2022
 • Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul juridic al conflictelor de interese din cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” nr 88 din 07 iunie 2022
 • Ordin cu privire la aprobarea Codului de conduită și etică al angajaților Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” nr 87 din 07 iunie 2022
 • Ordin cu privire la aprobarea Registrului riscurilor în cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” nr 168 din 22 noiembrie 2021
 • Ordin cu privire la aprobarea Planului de activitate al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pentru anul 2021, nr 68 din 29 iunie 2021
 • Ordin cu privire la aprobarea Planului de integritate în cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pentru anul 2021, nr 45 din 21 mai 2021
 • Ordin cu privire la Codul de Conduită al angajaților Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, nr 267 din 17 noiembrie 2020
 • Ordin cu privire la instituirea și funcționarea liniei specializate anticorupție al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, nr. 230 din 23 septembrie 2020