Secția Contabilitate

Scopul Secției Contabilitate constă în menținerea şi consolidarea managementului financiar şi bugetar al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin realizarea misiunii întreprinderii în aspectele ce țin de planificarea, organizarea, administrarea activității contribuind la atingerea obiectivelor acesteia prin:

  1. conformitatea cu cadrul normativ și reglementările interne;
  2. eficacitatea şi eficiența operațiunilor;
  3. siguranța și optimizarea activelor şi pasivelor;
  4. siguranța și integritatea informațiilor.

Obiectivele de bază ale Direcției economico– financiară sunt următoarele:

  • Elaborarea bugetului întreprinderii;
  • Executarea bugetului;
  • Evidența contabilă a proceselor și fenomenelor privind activitatea întreprinderii în conformitate cu forma şi metodele care activează în Republica Moldova;
  • Furnizarea informațiilor privind structura și dinamica patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute în scopul fundamentării deciziilor;