Direcția Evidență Drumuri și Planificare Lucrări

Direcția are ca scop realizarea obiectivelor în domeniul evidenței tehnice a drumurilor publice și terenurilor aferente acestora, care se află în gestiunea  Întreprinderii, investigarea și diagnosticarea drumurilor, planificarea lucrărilor de reparație și întreținere periodică a drumurilor, elaborarea normelor tehnice din domeniul infrastructurii rutiere. 

 

Direcția are ca obiective principale:

  • Evidența tehnică a patrimoniului rutier și a terenurilor care se află în gestiunea întreprinderii. Formarea unei Baze de date tehnice rutiere moderne cu utilizarea tehnologiilor informaționale și sistemului de poziționare spațială GIS;
  • Formarea și întreținerea unei rețele de echipamente de înregistrare automată a traficului pe clase de vehicule;
  • Investigarea rețelei drumurilor publice din gestiune cu utilizarea aparatajului modern și determinarea periodică a stării tehnice a acestora;
  • Planificarea lucrărilor rutiere cu aplicarea sistemului de gestionare a îmbrăcămintei rutiere  PMS (Pavement Management System);

Elaborarea și promovarea normativelor care au ca obiect reglementări tehnice specifice domeniului infrastructurii rutiere.