Direcția Investiții Externe

Scopul general al direcției constă în reabilitarea și construcția drumurilor naționale menționate în Acordurile de Finanțare semnate între Guvernul Republicii Moldova și Instituțiile Financiare Internaționale ”IFI” pentru desfășurarea traficului rutier în condiții de siguranță a circulației rutiere, fluență și continuitate.

 

Direcția Investiții Externe, prin activitatea desfășurată, urmărește:

  • Organizarea, derularea și finalizarea procesului de evaluare a ofertelor / candidaturilor depuse pentru procedurile de achiziție publică finanțate din surse externe;
  • Implementarea contractelor de:
  • Execuție lucrări;
  • Proiectare (faza de Proiect Tehnic și Detalii de Execuție);
  • Servicii de consultanță pentru supervizare;
  • aferente Proiectului de susținere a Programului în Sectorul Drumurilor, Proiectului de Îmbunătățire a Drumurilor Locale, precum și altor proiecte.