Va fi implementată platforma tehnologiilor inteligente de trafic INVIPO, care va digitaliza cântărirea în mișcare a transportului auto de mare tonaj
Va fi implementată platforma tehnologiilor inteligente de trafic INVIPO, care va digitaliza cântărirea în mișcare a transportului auto de mare tonaj
Reabilitarea a 36,5 km ai Coridorului 10 – inspectată de conducerea ASD
Reabilitarea a 36,5 km ai Coridorului 10 – inspectată de conducerea ASD
Administrația de Stat a Drumurilor a demarat pregătirea drumurilor publice naționale pentru sezonul de iarnă 2021-2022
Administrația de Stat a Drumurilor a demarat pregătirea drumurilor publice naționale pentru sezonul de iarnă 2021-2022
Verificarea calității lucrărilor de reparație a unui segment cu o lungime de 5 km a drumului G27 din raionul Sîngerei – subiect al unei vizite în șantier a conducerii ASD
Verificarea calității lucrărilor de reparație a unui segment cu o lungime de 5 km a drumului G27 din raionul Sîngerei – subiect al unei vizite în șantier a conducerii ASD
Blocarea podețelor și construcția acceselor neautorizate de către antreprenori în comuna Trușeni, pe drumul R1 – inspectate de conducerea ASD
Blocarea podețelor și construcția acceselor neautorizate de către antreprenori în comuna Trușeni, pe drumul R1 – inspectate de conducerea ASD
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

COMUNICATE DE PRESĂ

NOUTĂȚI

ACHIZIȚII INTERNAȚIONALE

ACHIZIȚII NAȚIONALE

DIRECȚIILE ADMINISTRAȚIEI

DIRECȚIA INVESTIȚII EXTERNE

Scopul general al direcției constă în reabilitarea și construcția drumurilor naționale menționate în Acordurile de Finanțare semnate între Guvernul Republicii Moldova și Instituțiile Financiare Internaționale ”IFI” pentru desfășurarea traficului rutier în condiții de siguranță a circulației rutiere, fluență și continuitate.

Direcția Investiții Externe, prin activitatea desfășurată, urmărește: Organizarea, derularea și finalizarea procesului de evaluare a ofertelor / candidaturilor depuse pentru procedurile de achiziție publică finanțate din surse externe;

vezi mai mult

DIRECȚIA CONSTRUCȚII REPARAȚII CAPITALE

Direcția Construcții şi Reparații Capitale are ca scop în activitatea sa sarcini și obligațiuni concrete, legate de construcția și reparația capitală a drumurilor publice din Republica Moldova.

Scopurile primordiale a direcției sunt: Elaborarea documentației de proiect și deviz pentru reparația, construcția și întreținerea drumurilor; Înaintarea materialelor inițiale pentru desfășurarea achizițiilor publice, asigurarea eficacității achizițiilor publice, transparenței şi liberii concurențe precum şi accesul tuturor operatorilor economici cointeresați din țară şi din străinătate;

vezi mai mult

DIRECȚIA TEHNICĂ

Direcția tehnică îşi desfășoară activitatea în scopul asigurării executării lucrărilor programelor de construcție, reparație şi întreținere a drumurilor publice naționale (finanțate din Bugetul de Stat şi Fondul Rutier), menținerii calității lucrărilor executate în rețeaua de drumuri naționale prin intermediul controlului indicilor fizico – mecanici a materialelor şi tehnologiilor aplicate, verificării documentelor respective de confirmare a volumului recepționat, precum şi verificării corectitudinii folosirii tarifelor unitare. La fel, direcția este responsabilă de verificarea cheltuielilor de manoperă în procesele verbale de recepție a lucrărilor, a mecanismelor în corespundere cu normativele în vigoare efectuate prin intermediul personalului angajat din cadrul serviciilor din subordine.

vezi mai mult

DIRECȚIA ÎNTREȚINERE DRUMURI ȘI PODURI

Direcția întreținere drumuri și poduri are ca scop în activitatea sa realizarea sarcinilor și obligațiunilor legate de întreținere a drumurilor publice naționale cât și a podurilor.

Scopurile primordiale a direcției sunt: Asigurarea întreținerii drumurilor naționale și podurilor prin ansamblu de acțiuni incluse în programele de lucrări; Monitorizarea stării lucrărilor de artă și evidență acestora cât și a măsurilor întreprinse în scopul întreținerii lor;

vezi mai mult

DIRECȚIA EVIDENȚĂ DRUMURI ȘI PLANIFICARE LUCRĂRI

Direcția are ca scop realizarea obiectivelor în domeniul evidenței tehnice a drumurilor publice și terenurilor aferente acestora, care se află în gestiunea Întreprinderii, investigarea și diagnosticarea drumurilor, planificarea lucrărilor de reparație și întreținere periodică a drumurilor, elaborarea normelor tehnice din domeniul infrastructurii rutiere.

 

vezi mai mult

DIRECȚIA ECONOMICO -FINANCIARĂ

Scopul Direcției Economico-Financiare constă în menținerea şi consolidarea managementului financiar şi bugetar al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin realizarea misiunii întreprinderii în aspectele ce țin de planificarea, organizarea, administrarea activității contribuind la atingerea obiectivelor acesteia

vezi mai mult

DIRECȚIA MANAGEMENT INSTITUȚIONAL

Direcția are drept scop asigurarea, coordonarea și monitorizarea procesului de reprezentare a intereselor Întreprinderii în instanțele judecătorești, autorități și instituții publice, precum și de asigurare a asistenței juridice în organizarea activității Întreprinderii, realizarea obiectivelor Întreprinderii prin promovarea și implementarea unui management eficient al resurselor umane, asigurarea comunicării eficiente a Întreprinderii prin intermediul mijloacelor de informare în masă, cu publicul larg, asigurarea procesului de sistematizare a corespondenței în cadrul Întreprinderii precum și menținerea sistemului informațional.

vezi mai mult

+ DIRECȚIA INVESTIȚII EXTERNE

DIRECȚIA INVESTIȚII EXTERNE

Scopul general al direcției constă în reabilitarea și construcția drumurilor naționale menționate în Acordurile de Finanțare semnate între Guvernul Republicii Moldova și Instituțiile Financiare Internaționale ”IFI” pentru desfășurarea traficului rutier în condiții de siguranță a circulației rutiere, fluență și continuitate.

Direcția Investiții Externe, prin activitatea desfășurată, urmărește: Organizarea, derularea și finalizarea procesului de evaluare a ofertelor / candidaturilor depuse pentru procedurile de achiziție publică finanțate din surse externe;

vezi mai mult

+ DIRECȚIA CONSTRUCȚII REPARAȚII CAPITALE

DIRECȚIA CONSTRUCȚII REPARAȚII CAPITALE

Direcția Construcții şi Reparații Capitale are ca scop în activitatea sa sarcini și obligațiuni concrete, legate de construcția și reparația capitală a drumurilor publice din Republica Moldova.

Scopurile primordiale a direcției sunt: Elaborarea documentației de proiect și deviz pentru reparația, construcția și întreținerea drumurilor; Înaintarea materialelor inițiale pentru desfășurarea achizițiilor publice, asigurarea eficacității achizițiilor publice, transparenței şi liberii concurențe precum şi accesul tuturor operatorilor economici cointeresați din țară şi din străinătate;

vezi mai mult

+ DIRECȚIA TEHNICĂ

DIRECȚIA TEHNICĂ

Direcția tehnică îşi desfășoară activitatea în scopul asigurării executării lucrărilor programelor de construcție, reparație şi întreținere a drumurilor publice naționale (finanțate din Bugetul de Stat şi Fondul Rutier), menținerii calității lucrărilor executate în rețeaua de drumuri naționale prin intermediul controlului indicilor fizico – mecanici a materialelor şi tehnologiilor aplicate, verificării documentelor respective de confirmare a volumului recepționat, precum şi verificării corectitudinii folosirii tarifelor unitare. La fel, direcția este responsabilă de verificarea cheltuielilor de manoperă în procesele verbale de recepție a lucrărilor, a mecanismelor în corespundere cu normativele în vigoare efectuate prin intermediul personalului angajat din cadrul serviciilor din subordine.

vezi mai mult

+ DIRECȚIA ÎNTREȚINERE DRUMURI ȘI PODURI

DIRECȚIA ÎNTREȚINERE DRUMURI ȘI PODURI

Direcția întreținere drumuri și poduri are ca scop în activitatea sa realizarea sarcinilor și obligațiunilor legate de întreținere a drumurilor publice naționale cât și a podurilor.

Scopurile primordiale a direcției sunt: Asigurarea întreținerii drumurilor naționale și podurilor prin ansamblu de acțiuni incluse în programele de lucrări; Monitorizarea stării lucrărilor de artă și evidență acestora cât și a măsurilor întreprinse în scopul întreținerii lor;

vezi mai mult

+ DIRECȚIA EVIDENȚĂ DRUMURI ȘI PLANIFICARE LUCRĂRI

DIRECȚIA EVIDENȚĂ DRUMURI ȘI PLANIFICARE LUCRĂRI

Direcția are ca scop realizarea obiectivelor în domeniul evidenței tehnice a drumurilor publice și terenurilor aferente acestora, care se află în gestiunea Întreprinderii, investigarea și diagnosticarea drumurilor, planificarea lucrărilor de reparație și întreținere periodică a drumurilor, elaborarea normelor tehnice din domeniul infrastructurii rutiere.

 

vezi mai mult

+ DIRECȚIA ECONOMICO -FINANCIARĂ

DIRECȚIA ECONOMICO -FINANCIARĂ

Scopul Direcției Economico-Financiare constă în menținerea şi consolidarea managementului financiar şi bugetar al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin realizarea misiunii întreprinderii în aspectele ce țin de planificarea, organizarea, administrarea activității contribuind la atingerea obiectivelor acesteia

vezi mai mult

+ DIRECȚIA MANAGEMENT INSTITUȚIONAL

DIRECȚIA MANAGEMENT INSTITUȚIONAL

Direcția are drept scop asigurarea, coordonarea și monitorizarea procesului de reprezentare a intereselor Întreprinderii în instanțele judecătorești, autorități și instituții publice, precum și de asigurare a asistenței juridice în organizarea activității Întreprinderii, realizarea obiectivelor Întreprinderii prin promovarea și implementarea unui management eficient al resurselor umane, asigurarea comunicării eficiente a Întreprinderii prin intermediul mijloacelor de informare în masă, cu publicul larg, asigurarea procesului de sistematizare a corespondenței în cadrul Întreprinderii precum și menținerea sistemului informațional.

vezi mai mult

REFERINȚE UTILE

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă pe site-ul nostru. Dacă doriți să vizualizați acest site, sunteți de acord cu toate cookie-urile noastre.
Acceptă
Privacy Policy