Fondul Rutier


 

FONDUL RUTIER

Bazele juridice, organizatorice şi financiare de constituire şi funcţionare a fondului rutier sunt reglementate prin

Legea fondului rutier nr. 720 din 02.02.1996.

Fondul are o destinaţie specială, fiind utilizat pentru finanţarea:

a) întreţinerii, reparaţiei şi reconstrucţiei drumurilor publice naţionale și locale;

b) proiectării de drumuri;

c) dezvoltării bazei de producţie a unităţilor care efectuează lucrări de întreţinere a drumurilor, procurării tehnicii şi utilajului pentru acestea;

d) producerii de materiale de construcţie rutieră;

e) – exclusă;

f) lucrărilor de cercetare ştiinţifică, de proiectare şi construcţie în domeniu;

g) administrării gospodăriei drumurilor;

h) cheltuielilor de deservire şi rambursare a împrumuturilor cu destinaţie specială aprobate prin lege, conform art.2 alin.(2) din prezenta lege.

Extras din Legea fondului rutier, nr. 720 din 02.02.1996


Rapoarte anuale privind utilizarea fondului rutier (publicate)