Linia fierbinte a Centrului Național Anticorupție

Linia fierbinte a Centrului Național Anticorupție

LINIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

0-800-55555 – apel GRATUIT.

  Prin intermediul acestei linii telefonice, activă 24/24, 7 zile pe săptămână, cetățenii pot sesiza CNA despre cazuri de corupție.


LINIA SPECIALIZATĂ ANTICORUPŢIE

  În vederea implementării Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017 – 2020 aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 56/2017, Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” a instituit linia specializată anticorupție la nr. de tel. 0 (22) 74-07-70.

  Responsabil pentru gestionarea liniei telefonice este desemnată dna Carolina Anțalovschi, Șef serviciu resurse umane.

  Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” asigură confidențialitatea apelurilor telefonice şi a datelor personale ale apelanților. Toate apelurile recepționate se înregistrează în Registrul de evidență a apelurilor la linia specializată anticorupție. Numărul de înregistrare a informației se atribuie și se comunică apelantului în modul prevăzut de Regulamentul de funcționare a sistemului liniilor telefonice anticorupție, aprobat prin Legea nr. 252/2013, pentru a-i oferi posibilitatea de a lua cunoștință de acțiunile întreprinse după înregistrarea apelului.

www.cna.md