LINIA SPECIALIZATĂ ANTICORUPŢIE A ASD +373 76 666 222

+373 76 666 222 LINIA SPECIALIZATĂ ANTICORUPŢIE

  În temeiul Regulamentului de funcționare a sistemului liniilor telefonice anticorupție aprobat prin Legea nr. 252/2013, Legea nr. 325/2013 cu privire la evaluarea integrității instituționale, Legii integrității nr.82 din 25.05.2017 a instituit linia specializată anticorupție la nr. de tel. 076 666 222.

  Responsabil pentru gestionarea liniei telefonice este desemnat domnul Ion PRUTEANU, Șef Serviciul Control Intern.

  Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” asigură confidențialitatea apelurilor telefonice şi a datelor personale ale apelanților. Toate apelurile recepționate se înregistrează în Registrul de evidență a apelurilor la linia specializată anticorupție. Numărul de înregistrare a informației se atribuie și se comunică apelantului în modul prevăzut de Regulamentul de funcționare a sistemului liniilor telefonice anticorupție, aprobat prin Legea nr. 252/2013, pentru a-i oferi posibilitatea de a lua cunoștință de acțiunile întreprinse după înregistrarea apelului.


LINIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE A CENTRULUI NAȚIONAL ANTICORUPȚIE

0-800-55555 – apel GRATUIT.

  Prin intermediul acestei linii telefonice, activă 24/24, 7 zile pe săptămână, cetățenii pot sesiza CNA despre cazuri de corupție.

www.cna.md