Direcția Tehnică și Calitate

Direcția Tehnică și Calitate îşi desfășoară activitatea în scopul asigurării executării lucrărilor programelor de construcție, reparație şi întreținere a drumurilor publice naționale (finanțate din Bugetul de Stat şi Fondul Rutier), menținerii calității lucrărilor executate în rețeaua de drumuri naționale prin intermediul controlului indicilor fizico – mecanici a materialelor şi tehnologiilor aplicate, verificării  documentelor respective de confirmare a volumului recepționat, precum şi verificării corectitudinii folosirii tarifelor unitare. La fel, direcția este responsabilă de verificarea cheltuielilor de manoperă în procesele verbale de recepție a lucrărilor, a mecanismelor în corespundere cu normativele în vigoare efectuate prin intermediul personalului angajat din cadrul serviciilor din subordine.

Obiectivele Direcției sunt:

  • Dezvoltarea rețelei de drumuri publice naționale efectuate prin intermediul subdiviziunilor direcției, prin monitorizarea procesului de executare a lucrărilor de construcție/ reparație/întreținere a drumurilor;
  • Evidența şi îndeplinirea nivelului calitativ al lucrărilor stabilite de proiect, caietului de sarcini şi de normativele în vigoare;
  • Verificarea calității lucrărilor efectuate de către antreprenorii contractați de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” la executarea lucrărilor de construcție /reparație şi întreținere  a  drumurilor;
  • Monitorizarea şi evidența permanentă a informației privind situația lucrărilor executate pe  drumurile  publice naționale.