Direcția Implementare Proiecte

Direcția Implementare Proiecte are ca scop în activitatea sa sarcini și obligațiuni legate de construcția  și reparația capitală a drumurilor publice din Republica Moldova.

Scopurile primordiale a direcției sunt:

  • Elaborarea documentației de proiect și deviz pentru reparația, construcția și întreținerea drumurilor;
  • Înaintarea materialelor inițiale pentru desfășurarea achizițiilor publice, asigurarea eficacității achizițiilor publice, transparenței şi liberii concurențe precum şi accesul tuturor operatorilor economici cointeresați din țară şi din străinătate;
  • Organizarea și desfășurarea licitațiilor publice;
  • Dirijarea proiectelor elaborate în conformitate cu legislația în vigoare până la obținerea raportului de verificare tehnică. Obține expertiza ecologică (după caz);
  • Monitorizarea executării lucrărilor asigurând dezvoltarea și menținerea rețelei drumurilor publice.

 

Obiectivele Direcției sunt:

  • Realizarea programelor anuale şi de perspectivă în domeniul construcției şi reparației a drumurilor publice;
  • Asigurarea respectării termenilor de desfășurare a procedurilor de achiziție, de încheiere a contractelor de achiziție, de prezentare a deciziilor, dărilor de seamă, întocmirea anunțului de intenție, planului de achiziție;
  • Monitorizarea documentației de execuție și de recepție a lucrărilor în vedere corespunderii cu caietul de sarcini și oferta, cât și controlul prețurilor;
  • Asigurarea implementării în domeniul construcțiilor şi reparațiilor rutiere a metodelor şi tehnologiilor moderne, care condiționează o calitate a lucrărilor mai bună şi un grad de protejare a mediului mai înalt.