Prima HOTĂRÂRI DE GUVERN

HOTĂRÂRI DE GUVERN

 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova сu privire la aprobarea Regulamentului Consiliuliu de Administrație al Întreprinderei de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” nr. 14-05-1019 din 18.02.2022
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind măsurile de realizare a prevederilor Legii Drumurilor, nr. 247 din 03.05.1996
 • Hotărârea Guvernului despre unele măsuri privind inventarierea bunurilor imobile proprietate a unităților administrativ-teritoriale și a statului, nr.162 din 19.02.2004
 • Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile, nr.351 din 23.03.2005
 • Hotărârea Guvernului despre aprobarea Programului de delimitare a terenurilor proprietate publică, nr.1528 din 29.12.2007
 • Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, nr.483 din 29.03.2008
 • Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea și locațiunea/arenda terenurilor aferente, nr.1428 din 16.12.2008
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la constituirea și utilizarea fondului rutier, nr. 893-XIII din 26.06.1996
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Strategiei naționale pentru siguranță rutieră, nr. 1214 din 27.12.2010
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului ocupate de drumurile naţionale, nr. 362 din 17.05.2011
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Strategiei de transport și logistică pe anii 2013-2022, nr. 827 din 28.10.2013
 • Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică, nr.665 din 27.05.2016
 • Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, nr.667 din 27.05.2016
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea listelor drumurilor publice naţionale şi locale din Republica Moldova, nr 1468 din 30.12.2016
 • Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de emitere a certificatului de urbanism pentru proiectare și a autorizației de construire/deființare pentru lucrările de utilitate publică de interes national, nr.91 din 21.02.2017
 • Hotărârea Guvernului nr.902 din 06.11.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Proprietății Publice, nr.902 din 06.11.2017
 • Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului, nr.806 din 01.08.2018
 • Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri, nr.987 din 10.10.2018
 • Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, nr.1129 din 21.11.2018
 • Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului, nr. 91 din 11.02.2019
 • Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, nr. 599 din 12.08.2020
 • Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, nr.638 din 26.08.2020
 • Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat, nr.351 din 10.06.2020
Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă pe site-ul nostru. Dacă doriți să vizualizați acest site, sunteți de acord cu toate cookie-urile noastre.
Acceptă
Privacy Policy