Despre noi

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” (ASD) este fondată de Agenția Proprietății Publice.

Politicile în domeniul infrastructurii drumurilor sunt elaborate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova.

Obiectivele activității ASD sunt următoarele:

*întreținerea, reparația, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea și administrarea drumurilor publice naționale, precum și a altor elemente de infrastructură rutieră definite conform legii, în scopul asigurării traficului rutier în condiții de siguranță, de fluență și continuitate;

*implementarea programelor de dezvoltare unitară a rețelei de drumuri publice naționale în concordanță cu Strategia de transport și logistică pe anii 2013 – 2022 a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale conform cerințelor economiei naționale.

ASD este responsabilă de administrarea eficientă a resurselor financiare alocate din Bugetul de Stat, Fondul Rutier și Surse Externe pentru reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea și întreținerea rețelei de drumuri publice naționale a Republicii Moldova.

Pentru întreținerea rețelei drumurilor publice naționale ASD, are încheiate contracte de antrepriză cu S.A. ,,Drumuri’’ din teritoriu. 

Contractele prevăd condițiile de întreținere anuală a drumurilor și reglementează relația cu ASD.

La întreținerea Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” sunt drumurile publice naționale, care au o lungime totală de 5951 km (drumuri expres, republicane și regionale).

Începând cu anul 2017, drumurile publice locale sunt în gestiunea adiministrației publice locale de nivelul I și II (primării, consilii raionale și locale).