Despre noi

Despre Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” (ASD) este fondată de Agenția Proprietății Publice.

Politicile în domeniul infrastructurii drumurilor sunt elaborate de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Obiectivele de activitate a ASD:

* întreținerea, reparația, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea și administrarea drumurilor publice naționale, precum și a altor elemente de infrastructură rutieră definite conform legii, în scopul asigurării traficului rutier în condiții de siguranță, de fluență și continuitate;

* implementarea programelor de dezvoltare unitară a rețelei de drumuri publice naționale în concordanță cu Strategia de transport și logistică pe anii 2013 – 2022 a Ministerului Economiei și Infrastructurii și conform cerințelor economiei naționale.

ASD este responsabilă de administrarea eficientă a resurselor financiare alocate din Bugetul de Stat, Fondul rutier și surse externe pentru reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea și întreținerea rețelei de drumuri publice naționale a Republicii Moldova.

Pentru întreținerea rețelei drumurilor publice naționale ASD, are încheiate contracte de antrepriză cu S.A. ,,Drumuri’’ din teritoriu.

Contractele prevăd condițiile de întreținere anuală a drumurilor și reglementează relația cu ASD.

Lungimea rețelei de drumuri publice naționale și locale din Republica Moldova constituie 9386 km.

La întreținerea Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” sunt drumurile naționale, care au o lungime totală de peste 5857 km, inclusiv:

* drumuri expres – 602 km;

* drumuri republicane – 1985 km;

* drumuri regionale – 3270 km;

Începând cu anul 2017, drumurile publice locale sunt în gestiunea adiministrației publice locale de nivelul I și II (primării, consilii raionale și locale).

Lungimea totală a drumurilor locale constituie 3520,2 km.