Normative

 • CP D.02.36:2024 Drumuri și poduri. Ghid privind efectuarea înregistrării circulației rutiere pe drumurile publice

 • CP D.02.33:2024 Drumuri și poduri. Instrucțiuni tehnice pentru marcaje rutiere
 • CP D.02.34:2024 Drumuri și poduri. Execuția tratamentelor bituminoase duble inverse pe îmbrăcăminți din beton de ciment
 • CP D.02.32:2024 Drumuri și poduri. Instrucțiuni privind evidența tehnică a drumurilor
 • CP D.02.35:2024 Drumuri și poduri Dimensionarea ranforsărilor din beton de ciment ale structurilor rutiere rigide, suple și semirigide
 • CP D.02.12:2024 Drumuri și poduri Recomandări metodice pentru reabilitarea îmbrăcăminților rutiere și fundațiilor prin metode de reciclare la rece
 • CP D.02.31:2024 Drumuri și poduri Ghid privind fundații din piatră spartă și/sau amestec optimal și straturi rutiere din agregate naturale stabilizate cu ciment sau lianți hidraulici rutieri
 • CP D.02.30:2023 Drumuri și poduri: Reglementări privind protecția mediului în activitatea de proiectare, construcție, modernizare, reabilitare și întreținere a drumurilor
 • CP D.02.29:2023 Drumuri și poduri: Proiectarea arhitecturală și peisagistică a drumurilor
 • CP D.02.28:2023 Drumuri și poduri: Normativ privind execuția straturilor bituminoase foarte subțiri la rece
 • CP D.02.27:2023 Drumuri și poduri: Ghid privind întreținerea structurilor rutiere
 • CP D.02.01 – 2023 Ghid privind construcția fundațiilor și îmbrăcăminților din beton de ciment vibrocilindrat
 • Ghid practic pentru auditorii și inginerii de siguranță rutieră.
 • CP_D.02.26-2023 Reguli privind efectuarea inspectării, diagnosticării, stabilirea stării tehnice a lucrărilor de artă (poduri, podețe) amplasate pe drumuri
 • CP_D.02.25-2021 Drumuri și poduri Mixturi asfaltice executate la cald Condiții tehnice de proiectare, preparare și punere în operă a mixturilor asfaltice
 • CP_F.02.03-2019 Construcții din beton și beton armat. Evaluarea in-situ a rezistenței la compresiune a betonului din structuri şi din elemente prefabricate
 • CP_D.02.24-2019 Clasificarea și periodicitatea executării lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice
 • CP_D.02.23-2019 Drumuri și poduri. Ghid privind cerințele tehnice la materialele utilizate la prevenirea
  și combaterea lunecușului pe timp de iarnă
 • CP_A.02.13-2019 Managementul în construcții. Procedura de evaluare și verificare a calității produselor pentru construcții
 • CP_A.02.05-2019 Managementul în construcții. Procedura de organizare și funcționare a grupelor specializate
 • CP_A.02.03-2019 Managementul în construcții. Procedura de organizare şi funcţionare a comisiilor tehnice pentru avizarea evaluărilor tehnice în construcţii
 • NCM_L.02.12-2-2018 Indicator de preţuri de referinţă pentru lucrări de prospecţiuni geologice
 • NCM_D.02.04-2018 Drumuri şi poduri. Normativ pentru întreţinerea drumurilor naţionale
  pe criterii de performanţă
 • NCM_D.02.03-2018 Drumuri și poduri. Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumuri publice
 • NCM_D.02.02-2018 Drumuri și poduri. Prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice
 • CP_H.04.04 – 2018 Betoane și mortare Beton. Specificație, performanță, producție şi conformitate
 • CP_D_02.18-2017 Drumuri și poduri. Reguli de protecţie a muncii la construcţia, reparaţia şi întreţinerea drumurilor
 • CP_D.02.05–2017 Drumuri și poduri. Proiectarea podurilor de şosea în zone seismice
 • CP_D.02.10-2016 Drumuri și poduri. Recomandări privind siguranța rutieră
 • NCM_D.02.01-2015 Proiectarea drumurilor publice
 • CP_D.02.21-2015 Utilizarea materialelor geosintetice pentru construcţia drumurilor
 • CP_D.02.22–2014 Regimul privind lucrările de stabilizare a solurilor (pămînturilor) cu stabilizatori de sol pe bază de compuși organici naturali polienzimici
 • CP_D.02.19-2014 Recomandări de utilizare a parapetelor de siguranță pe podurile rutiere
 • CP_D.02.15 – 2014 Normative privind necesarul de tehnică rutieră pentru întreținerea drumurilor
 • CP_D.02.12-2014 Recomandări metodice pentru reabilitarea îmbrăcăminților rutiere și fundațiilor prin metode de reciclare la rece
 • CP_D.02.11-2014 Recomandari privind proiectarea străzilor drumurilor din localități urbane și rurale
 • CP_D.02.09 – 2014 Recomandări privind depistarea și înlăturarea făgașelor de pe îmbrăcamințile rutiere suplle
 • CP_D.02.08-2014 Demensionarea structurilor rutiere suple
 • CP_D.02.07 – 2014 Cerințe tehnice generale, privind parapetele de siguranță de pe podurile amplasate pe drumurile de I categorie
 • CP D.02.06 – 2014 Ghid de evaluare a stării lucrărilor de artă pe baza funcționalității
 • CP D.02.14 – 2013 Reguli privind investigarea și evaluarea stării drumurilor 
 • CP D.02.02 – 2013 Organizarea executării lucrărilor la întreținerea și reparația drumurilor. Ghidul maistrului rutier
 • CP D.02.20 – 2012 Recomandări tehnice privind structurile și tehnologiile de construcție ale drumurilor, trotuarelor, platformelor pe teritoriile cu destinație socio-culturală
 • CP D.02.17 – 2012 Consolidarea acostamentelor drumurilor
 • CP D.02.16 – 2012 Evaluarea capacității portante a structurilor rutiere suple
 • CP D.02.04 – 2011 Ghid privind tehnologia armării îmbrăcăminţilor din beton asfaltic cu adaosuri de fibre din roca de bazalt la construcţia şi reparaţia drumurilor
 • CP D.02.03 – 2011 Ghid privind folosirea lianţilor pe bază de bitum şi cauciuc pentru construcţia şi reparaţia îmbrăcăminţilor drumurilor (pentru uz experimental)
 • NCM L.01.07-2005 Regulament privind fundamentarea proiectelor investiționale în construcții