Normative

 • Ghid practic pentru auditorii și inginerii de siguranță rutieră.
 • NCM L.01.07-2005 Regulament privind fundamentarea proiectelor investiționale în construcții
 • CP D.02.04 – 2011 Ghid privind tehnologia armării îmbrăcăminţilor din beton asfaltic cu adaosuri de fibre din roca de bazalt la construcţia şi reparaţia drumurilor
 • CP D.02.01 – 2012 Ghid privind construcția fundațiilor și îmbrăcăminților din beton de ciment vibrocilindrat
 • CP D.02.16 – 2012 Evaluarea capacității portante a structurilor rutiere suple
 • CP D.02.17 – 2012 Consolidarea acostamentelor drumurilor
 • CP D.02.20 – 2012 Recomandări tehnice privind structurile și tehnologiile de construcție ale drumurilor, trotuarelor, platformelor pe teritoriile cu destinație socio-culturală
 • CP D.02.02 – 2013 Organizarea executării lucrărilor la întreținerea și reparația drumurilor. Ghidul maistrului rutier
 • CP D.02.14 – 2013 Reguli privind investigarea și evaluarea stării drumurilor 
 • CP D.02.06 – 2014 Ghid de evaluare a stării lucrărilor de artă pe baza funcționalității
 • CP D.02.07 – 2014 Cerințe tehnice generale, privind parapetele de siguranță de pe podurile amplasate pe drumurile de I categorie
 • CP_D.02.08-2014 Demensionarea structurilor rutiere suple
 • CP D.02.09 – 2014 Recomandări privind depistarea și înlăturarea făgașelor de pe îmbrăcamințile rutiere suplle
 • CP_D.02.11-2014 Recomandari privind proiectarea străzilor drumurilor din localități urbane și rurale
 • CP_D.02.12-2014 Recomandări metodice pentru reabilitarea îmbrăcăminților rutiere și fundațiilor prin metode de reciclare la rece
 • CP D.02.15 – 2014 Normative privind necesarul de tehnică rutieră pentru întreținerea drumurilor
 • CP_D.02.19-2014 Recomandări de utilizare a parapetelor de siguranță pe podurile rutiere
 • CP_D.02.22–2014 Regimul privind lucrările de stabilizare a solurilor (pămînturilor) cu stabilizatori de sol pe bază de compuși organici naturali polienzimici
 • CP_D.02.21-2015 Utilizarea materialelor geosintetice pentru construcţia drumurilor
 • NCM_D.02.01-2015 Proiectarea drumurilor publice
 • CP_D.02.10-2016 Drumuri și poduri. Recomandări privind siguranța rutieră
 • CP_D.02.05–2017 Drumuri și poduri. Proiectarea podurilor de şosea în zone seismice
 • CP_D_02.18-2017 Drumuri și poduri. Reguli de protecţie a muncii la construcţia, reparaţia şi întreţinerea drumurilor
 • NCM_D.02.02-2018 Drumuri și poduri. Prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice
 • NCM_D.02.03-2018 Drumuri și poduri. Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumuri publice
 • NCM_D.02.04-2018 Drumuri şi poduri. Normativ pentru întreţinerea drumurilor naţionale
  pe criterii de performanţă
 • NCM_L.02.12-2-2018 Indicator de preţuri de referinţă pentru lucrări de prospecţiuni geologice
 • CP_A.02.03-2019 Managementul în construcții. Procedura de organizare şi funcţionare a comisiilor tehnice pentru avizarea evaluărilor tehnice în construcţii
 • CP_A.02.05-2019 Managementul în construcții. Procedura de organizare și funcționare a grupelor specializate
 • CP_A.02.13-2019 Managementul în construcții. Procedura de evaluare și verificare a calității produselor pentru construcții
 • CP_D.02.23-2019 Drumuri și poduri. Ghid privind cerințele tehnice la materialele utilizate la prevenirea
  și combaterea lunecușului pe timp de iarnă
 • CP_D.02.24-2019 Clasificarea și periodicitatea executării lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice
 • CP_F.02.03-2019 Construcții din beton și beton armat. Evaluarea in-situ a rezistenței la compresiune a betonului din structuri şi din elemente prefabricate