Direcția Management Instituțional

Direcția are drept scop asigurarea, coordonarea și monitorizarea procesului de reprezentare a intereselor Întreprinderii în instanțele judecătorești, autorități și instituții publice, precum și de asigurare a asistenței juridice în organizarea activității Întreprinderii, realizarea obiectivelor Întreprinderii prin promovarea și implementarea unui management eficient al resurselor umane, asigurarea comunicării eficiente a Întreprinderii prin intermediul mijloacelor de informare în masă, cu publicul larg, asigurarea procesului de sistematizare a corespondenței în cadrul Întreprinderii precum și menținerea sistemului informațional.

Obiectivele Direcției sunt:

  • asigurarea asistenței juridice Întreprinderii și reprezentarea intereselor acesteia în fața instanțelor de judecată, precum și în fața altor autorități și instituții publice;
  • asigurarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul Întreprinderii, în conformitate cu legislația în vigoare;
  • desfășurarea procesului de integrare a tehnologiilor informaționale în activitățile curente ale Întreprinderii, în scopul creșterii calității, optimizării proceselor de lucru, a transparenței procesului decizional și crearea unei imagini pozitive Întreprinderii;
  • asigurarea unui proces optim de organizare și implementare a circuitului documentelor în cadrul Întreprinderii;
  • promovarea unui sistem integru de comunicare și informare a activităților Întreprinderii.