Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 8.3, drumul L405, R21-Oniscani, km 0+000 – km 9+962 în cadrul Contractului LRIP/W2/02.

Statutul curent: Contract Adjudecat

Anunţuri şi informaţii:

– Notificare de adjudecare a contractului LRIP/W2/02. 
– Proces Verbal privind deschiderea Publică a Ofertelor
– Documentul de Clarificări Nr.1 privind Documentele de Licitație
– Proces verbal al Ședinței de Pre-licitație.
– Invitație pentru depunerea ofertelor.