Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 11, Contractul 1: LRIP/W3/01: „Drumul L313 M2-Drum de acces spre satul Micleşti km 0+000 – km 5+000” şi „Drumul L314 M2 – Peresecina – Hîrtopul Mare – Ohrincea km 1+640 – km 15+390”
Contractul 2: LRIP/W3/02: „L314 Drum de ocolire a s. Izbiste, km 15 + 390 – km 19 + 810” şi „Drumul L314 M2 – Peresecina – Hîrtopul Mare – Ohrincea km 19+810 – km 24+300”

Statutul curent: Contracte Adjudecate

Anunţuri şi informaţii:

– Notificare de adjudecare a contractului W3/02
– Notificare de adjudecare a contractului W3/01
– Proces Verbal privind deschiderea Publică a Ofertelor
– Amendamentul Nr.2 la Documentele de Licitație
– Amendamentul Nr.1 la Documentele de Licitație
– Documentul de Clarificări Nr.3 privind Documentele de Licitație
– Documentul de Clarificări Nr.2 privind Documentele de Licitație
– Documentul de Clarificări Nr.1 privind Documentele de Licitație
– Proces verbal al Ședinței de Pre-licitație
– Invitație pentru depunerea ofertelor.