Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 8.3, drumul L405, R21-Oniscani, km 0+000 – km 9+962 în cadrul Contractului LRIP/W2/01.

Statutul curent: Licitație Anulată

Anunţuri şi informaţii:

– Notificare de anulare a licitației
– Proces Verbal privind deschiderea Publică a Ofertelor
– Documentul de Clarificări Nr.2 privind Documentele de Licitație
– Documentul de Clarificări Nr.1 privind Documentele de Licitație
– Amendamentul Nr.2 la Documentele de Licitație
– Amendamentul Nr.1 la Documentele de Licitație
– Proces verbal al Ședinței de Pre-licitație
– Invitație pentru depunerea ofertelor.