Statutul curent: Contract Adjudecat

Anunţuri şi informaţii (limba engleza):
 – Notificare de adjudecare a contractului
– Proces Verbal privind deschiderea Publică a Ofertelor
– Amendamentul Nr.1 la Documentele de Licitație
– Documentul de Clarificări Nr.1 privind Documentele de Licitație
– Proces-verbal a ședinţei de pre-licitație (în limba engleză).
– Invitatie pentru depunerea Ofertelor