RSP/W11/03: Reabilitarea drumului M2 – ocolirea Chișinău, km 0+000 – km 6+550

Statutul curent: Contract Adjudecat

Anunţuri şi informaţii (limba engleza):

– Notificare de adjudecare a Contractului.
– Proces Verbal privind deschiderea Publica a Ofertelor Financiare
– Proces Verbal privind deschiderea Publica a Ofertelor
– Documentul de Clarificări Nr. 1 la Cerere de Ofertă
– Proces verbal al Conferinței Pre-tender.
– Anunț privind lista scurtă
– Înregistrarea expresiilor de interes
– Documentul de Clarificări Nr. 1 la Invitația de depunere a Expresiilor de Interes.
– Invitație pentru depunerea Expresiilor de Interes.