Statutul curent: Contractul finalizat

Anunţuri şi informaţia:


– Notificare de adjudecare a contractului. 

– Proces-verbal privind deschiderea publică a ofertelor financiare. 

– Anunţ privind deschiderea publică a ofertelor financiare. 

– Cerere de Oferte (în limba engleză). 

– Anunţ privind Lista Scurtă.