Statutul curent: Licitație Anulată

Anunţuri şi informaţii (limba engleza):

– Proces Verbal privind deschiderea Publica a Ofertelor
– Amendamentul No.1
– Documentul de Clarificări Nr. 1 privind Documentele de Licitație
– Invitație pentru depunerea ofertelor.