Statutul curent: Contract finalizat

Anunţuri şi informaţia:


– Notificare de adjudecare a contractului. 

– Proces-verbal privind deschiderea publică a ofertelor financiare. 

– Anunţ privind deschiderea publică a ofertelor financiare. 

– Anunţ privind prelungirea termenului de prezentare a ofertelor. 

– Cerere de Oferte (în limba engleză). 

– Anunţ privind Lista Scurtă. 

– Cerere de Exprimare a Interesului.