Statutul curent:Executarea Contractului

Anunţuri şi informaţia:– Proces-verbal privind deschiderea publică a ofertelor financiare. 

– Proces Verbal al Conferintei Pre-Tender. 

– Cerere de Oferte. 

– Anunt privind Lista Scurta. 

– Cerere de Exprimare a Interesului.