Statutul curent: Executarea Contractului

Anunţuri şi informaţia:


– Notificare de adjudecare a contractului. 

– Proces-verbal privind deschiderea publică a ofertelor financiare. 

– Anunţ privind deschiderea publică a ofertelor financiare. 

– Proces-verbal a conferinţei pre-tender (în limba engleză). 

– Cerere de Oferte (în limba engleză). 

– Anunţ privind Lista Scurtă. 

– Cerere de Exprimare a Interesului.