Posturi vacante


plasat 24.05.2017

Î.S „Administrația de Stat a Drumurilor”

 

Rezultatele concursului, pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al 

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

 

COMISIA DE CONCURS

 

 

 

Andrei Cuculescu este învingătorul concursului pentru ocuparea funcției de Administrator al

Î.S ”Administrației de Stat a Drumurilor”.

 

Comunicat de presă

 

 Î.S ”Administrația de Stat a Drumurilor” anunță că în rezultatul desfășurării concursului public pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al Î.S Administrația de Stat a Drumurilor, în calitate de Învingător a fost desemnat

Andrei CUCULESCU.

 

Concursul a avut loc în cadrul a două etape, Proba CV și Proba Interviu. Totalul de punctaj acumulat de candidat este de 217 puncte.

 


plasat 16.05.2017

Rezultatele probei Interviu, desfășurata in cadrul concursului pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

 

Anexa nr.2

 la Procesul-verbal nr.3 din 11.05.2017

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
al Republicii Moldova

COMISIA DE CONCURS

Punctajul acumulat în urma desfășurării probei Interviu

 (ședința din 11.05.2017)

Nr. d/o

Numele, prenumele candidatului

Punctajul

 acumulat

Promovarea proba Interviu (Conform prevederilor Regulamentului pentru ocuparea funcției vacante de Administrator, aprobat de MTID)

Administrator Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

1.

Cuculescu Andrei

167

Promovat

2.

Raducan Mihail  

130

Promovat

3.

Brinișter Valentin

127

Promovat


plasat 04.05.2017

Rezultatele probei Curriculum Vitae, desfășurata in cadrul concursului pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

 

Anexa nr.2

 la Procesul-verbal nr.2 din 26.04.2017

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
al Republicii Moldova

COMISIA DE CONCURS

Punctajul acumulat în urma desfășurării probei Curriculum Vitae

 (ședința din 26.04.2017)

Nr. d/o

Numele, prenumele candidatului

Punctajul

 acumulat

Promovarea proba Interviu (Conform prevederilor Regulamentului pentru ocuparea funcției vacante de Administrator, aprobat de MTID)

Administrator Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

1.

Cuculescu Andrei

50

Promovat

2.

Teleman Veaceslav

47

Promovat

3.

Brinișter Valentin

42

Promovat

4.

Raducan Mihail

36

Promovat

Proba interviu se va desfăşura la 11 mai 2017, ora 13-30, în sala de ședințe,  la sediul MTID.


plasat 25.04.2017

ANUNȚ cu privire la organizarea și desfășurarea concursului public privind ocuparea funcției de Administrator al Î.S ”Administrația de Stat a Drumurilor”

         COMISIA DE CONCURS anunță că desfășurarea probei Curriculum vitae a candidaților ce au depus dosarele la concursul public privind ocuparea funcției de Administrator al Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” va avea loc miercuri, 26 aprilie 2017, ora 14/00 în sala de ședințe a MTID, et.14.

         Secretar comisie concurs                  

                           Alina Popovici 

Tel.: 022-74-07-70

E-mail:resurse.umane@asd.md


plasat 13.04.2017

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

Anexa nr.4 la procesul-verbal nr.3 din 05.04.2017

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei  vacante, anunţul din 15 februarie 2017

pentru mai multe detalii

___________________________________________________________________________________________________________

plasat 12.04.2017

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

Anexa nr.3 la procesul-verbal nr.3 din 05.04.2017

COMISIA DE CONCURS 

Lista candidaţilor care au susținut interviul din 05.04.2017 pentru ocuparea funcţiei vacante,

pentru mai multe detalii 

___________________________________________________________________________________________________________

ANUNȚ cu privire la organizarea și desfășurarea concursului public privind ocuparea funcției de administrator al Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

Consiliul de Administrație al Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” anunță concurs pentru ocuparea funcției de administrator al Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”.

Locul depunerii dosarului de participare la concurs:

MD-2004, mun. Chișinău, str. Bucuriei 12 A, et.3, bir. 304.

Persoana responsabilă de primirea dosarului pentru concurs: Alina POPOVICI.

Tel : 022-74-07-70; Fax : 022-22-22-80

e-mail: resurse.umane@asd.md

Termenul limită de depunere al documentelor – 19.04.2017

Condițiile de participare și alte cerințe pot fi vizualizate aici

Anexa: „Regulamentul pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al întreprinderii de stat, al cărei fondator este Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor”.

___________________________________________________________________________________________________________