Ordine interne

  • Ordin cu privire la instituirea și funcționarea liniei specializate anticorupție al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, nr. 230 din 23 septembrie 2020
  • Ordin cu privire la Codul de Conduită al angajaților Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, nr 267 din 17 noiembrie 2020
  • Ordin cu privire la aprobarea Planului de integritate în cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pentru anul 2021, nr 45 din 21 mai 2021
  • Ordin cu privire la aprobarea Planului de activitate al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pentru anul 2021, nr 68 din 29 iunie 2021