Ministerul Transportului și Infrastructurii Drumurilor (MTID) și Administrația de Stat a Drumurilor (ASD) continuă raportarea publică lunară a implementării planurilor de acțiuni, semnate cu antreprenorii contractați pentru reabilitarea drumurilor naționale.

În rapoartele pentru luna aprilie privind implementarea planurilor de acțiuni pentru reabilitarea drumului R1 Chișinău – Ungheni, sunt expuse acțiunile: Beneficiarului, Inginerului Supervizor și a două Antreprenori, în care pentru o vizualizare și monitorizare mai clară al proiectului pentru acțiunile realizate s-au hașurat cu verde, în conformitate cu planul semnat, și respectiv, acțiunile nerealizate, în culoarea roșie.

Astfel:

  • pentru contractul RSPSP/W4/01 privind Reabilitarea sectorului km 6 – km 24 de drum R1 Chișinău – Ungheni, Antreprenorul Evrascon (www.evrascon.com )  a încălcat prevederile Planului privind delegarea Managerului de Proiect, prezentarea documentelor confirmative de aprobare a Sectoarelor de Probă, documentelor de aprobare a mixturii asfaltice pentru stratul de uzură și aprovizionarea materialelor de construcție necesare cît și executarea propriu zisă a lucrărilor;

  • Pentru contractul RSPSP/W4/02 privind Reabilitarea sectorului km 24 – km 68 de drum R1 Chișinău – Ungheni, Antreprenorul OHL ZS  (www.ohlzs.cz)  a încălcat prevederile Planului privind prezentarea Detaliilor de Execuție pentru sectoarele or. Călărași, și s. Sipoteni, Detaliilor de Execuție pentru 6 podețe, Informațiilor privind situația financiară, documentelor de aprobare a mixturii asfaltice pentru stratul de uzură, și aprovizionarea materialelor de construcție necesare cît și executarea propriu zisă a lucrărilor;

  • Pentru contractul RSP/W5/01 privind Reabilitarea sectorului km 74 – km 96 de drum R1 Chișinău – Ungheni, Antreprenorul Evrascon (www.evrascon.com )  a încălcat prevederile Planului privind prezentarea Detaliilor de Execuție pentru reparația sectorului de serpentină de la or. Cornești spre aprobare de către Antreprenor, soluției tehnice pentru stratul hidroizolator la poduri, prezentarea rapoartelor de Variații ai proiectului, desemnarea Managerului de Proiect, prezentarea documentelor confirmative de aprobare a mixturii asfaltice pentru stratul de uzură, prezentarea Programului de Lucrări revizuit și aprovizionarea materialelor de construcție necesare cît și executarea propriu zisă a lucrărilor.

  • Pentru contractul RSPSP/W4/03 privind Construcția drumului de ocolire a or. Ungheni, Antreprenorul OHL ZS  (www.ohlzs.cz)  a încălcat prevederile Planurilor privind delegarea Managerului de Proiect, prezentarea documentelor de aprobare a mixturii asfaltice pentru stratul de uzură, mobilizarea echipamentului și personalului necesar executării lucrărilor și aprovizionarea materialelor de construcție necesare cît și executarea propriu zisă a lucrărilor.

 

În acest context, dacă Planurile de acțiuni semnate între ASD și Antreprenori Evrascon și OHL ZS, nu va fi respectat în următoarele luni, MTID și ASD va iniția procedura de reziliere al contractului.

 

Amintim că, la data de 19 ianuarie 2017, Ministrul Iurie Chirinciuc a întrunit în ședință domnul Adrian Scrieciu – inginerul companiei de supervizare WSP Group SRL, în asociere cu Technic Consulting Engineering Romania SRL, domnul Shahbaz Gasimov ( shahbaz-2008@mail.ru ) – Vicedirector al companiei Evrascon.  La ședință au fost prezenți Viceministrul Vitalie Rapcea și Veaceslav Teleman, Director interimar al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”.

Mai mult, la data de 31 martie 2017 aceiași sedință a fost petrecută și cu vice-președintele Consiliului de Administrație a companiei OHL ZS, Carlos Baylin Larios, domnul Adrian Scrieciu – inginerul companiei de supervizare WSP Group SRL, în asociere cu Technic Consulting Engineering Romania SRL, în cadrul căreia Antreprenorul a refuzat semnarea Planului de acțiuni.

Ca rezultatul discuțiilor purtate Antreprenorii în baza programelor de lucrări, și-au asumat finalizarea proiectului de reabilitare al drumului național R1 Chișinău – Ungheni , până în luna noiembrie 2017.

Raportul pentru sectorul W4/01, de pe drumul R1

Raportul pentru W4/02, de pe drumul R1

 Raportul pentru sectorul de drum 03, ocolirea or.Ungheni

Raportul pentru W5/01, de pe drumul R1