Ministerul Transportului și Infrastructurii Drumurilor (MTID) și Administrația de Stat a Drumurilor (ASD) continuă raportarea publică lunară a implementării planurilor de acțiuni, semnate cu antreprenorii contractati pentru reabilitarea drumurilor naționale.

În raportul pentru luna aprilie privind implementarea planului de acțiuni pentru reabilitarea drumului M3 Chișinău – Giurgiulești – fr. cu România, sunt expuse acțiunile: Beneficiarului, Inginerului Supervizor și Antreprenorului, în care pentru o vizualizare și monitorizare mai clară al proiectului pentru acțiunile realizate s-au hașurat cu verde, în conformitate cu planul semnat,și respectiv, acțiunille nerealizate, în culoarea roșie.

Astfel, pentru contractul M3, Sector 1, la km 97 – 123, Antreprenorul Pa&Co International (www.pacointernational.com )  a încălcat prevederile Planului privind aprovizionarea materialelor de construcție necesare și executarea propriu zisă a lucrărilor. Aceiași situație, se repetă și pentru contractul de la Sector 2, km 123-152, eșuând astfel, ca in luna aprilie curent,  să execute lucrările de terasamente, a podurilor și sistemul rutier.

Astfel, pe 25 aprilie 2017, domnul Pavel Filip, Prim-ministrul Republicii Moldova a convocat ședința Comitetului de supraveghere al Proiectului de susținere a Programului în sectorul drumurilor și a căilor ferate. La care au participat Ministrul Iurie Chirinciuc însoțit de Viceminiștrii Vitalie Rapcea și Sergiu Bucataru, și directorul interimar al Administrației de Stat a Drumurilor, Veaceslav Teleman și reprezentanții băncilor finanțatoare: BERD, BEI, Banca Mondială, și delegația Comisiei Europene în RM.

În cadrul discuțiilor, a fost aprobată decizia de reziliere a contractelor în cauză, dacă până la data de 15 mai, pe șantierele celor două sectoare de drum nu se va înregistra o mobilizare a peronalului și tehnicii speciale.

 

Amintim că, la data de 02 martie 2017, Ministrul Iurie Chirinciuc a întrunit în ședință inginerul companiei de supervizare Louis Berger, domnului Costel Cășuneanu Jr. – proprietar Pa&Co International și domnului Dan Balcanu ( dan.balcanu@pacointernational.com )– Manager de proiect al Pa&Co International.  La ședință au fost prezenți Viceministrul Vitalie Rapcea, și Veaceslav Teleman, Director interimar al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. 
În rezultatul discuțiilor purtate, cele trei părți, Beneficiarul, Supervizorul și Antreprenorul, au semnat un plan de acțiuni prin care Antreprenorul, în baza programului de lucrări, și-a asumat finalizarea proiectului de reabilitare al drumului național M3, până la data de 30 noiembrie 2017.

RAPORTUL LUNII APRILIE 2017 PENTRU M3