În ultimul timp, noi, cei de la Serviciul E-Transformare, comunicare, tot mai des vă informăm despre situația actuală pe sectoarele de drum din țară ce sunt în reparație capitală.

La 28 martie curent, dl Iurie Chirinciuc, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, însoțit de dl. Veaceslav Teleman, director general interimar al Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”, a efectuat o vizită de documentare pe șantierele de reabilitare a drumurilor naționale R 14 Bălți – Sărăteni și R 16 Bălți – Fălești – Sculeni.

Cu toate că în martie curent, cu antreprenorul MSF Engenharia (Portugalia) a fost semnat un Plan de acțiuni pentru redresarea situației privind executarea lucrărilor pe drumul R 14 Bălți – Sărăteni, ce prevede finalizarea lucrărilor în iunie 2018, dl. ministru a constatat că lucrurile nu se mișcă din loc. Antreprenorul dispune de tehnica, echipamentele și forța de muncă necesară, dar procesul de lucru stagnează. Motivul întîrzierii lucrărilor este lipsa de finanțe din partea antreprenorului, ceea ce este o încălcare a prevederilor contractului.

Astfel, s-a constatat că MSF Engenharia a primit 15% din suma contractuală, dar pînă la moment a realizat lucrări în volum de doar 7%. În cadrul întrevederii cu antreprenorul și inginerul proiectului, dl. Iu. Chirinciuc a accentuat că nerespectarea Planului de acțiuni menționat va fi urmată de aplicarea penalităților sau chiar rezilierea contractului.

Există probleme și pe șantierul R16 Bălți – Fălești – Sculeni, unde antreprenorul Impresa Pizzarotti (Italia) de asemenea se află în întîrziere față de programul de lucrări. Contractul prevede reabilitarea a cca 55 km pînă în februarie 2018, valoarea acestuia fiind de cca 50 mil. Euro. Pînă la moment s-au cheltuit peste 7,6 mil. Euro (15%), dar volumul lucrărilor a fost îndeplinit doar în mărime de 2,5%. Dl. Iu. Chirinciuc i-a atenționat pe reprezentanții companiei italiene privind nerespectarea graficului de efectuare a lucrărilor și a indicat angajaților Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” să monitorizeze mai strict activitatea inginerului și antreprenorului.

Important: Companiile ce reabilitează drumurile sunt responsabile de securitatea traficului pe sectoarele aflate în proces de reconstrucție.

Vezi contacte companii internaționale.

 

E-Transformare, comunicare