Reparaţia drumului G 109 Delacău – Bulboaca – R 2,  km 9+130 – 11+330

Vă informăm că pe data de 5 martie anul curent s-a desfăşurat recepţia la terminarea lucrărilor pe obiectul  ,, Reparaţia drumului G 109 Delacău – Bulboaca – R 2,  km 9+130 – 11+330 ”.

Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. 149 din 27.09.2019, eliberată de Consiliul Raional Anenii Noi.

Antreprenor la obiectul menţionat a fost desemnat S.R.L.,,Nouconst” în conformitate cu licitaţia desfăşurată.

Lucrările sunt îndeplinite complet şi calitativ, conform cerinţelor caietului de sarcini şi a normativelor în vigoare.

Costul lucrărilor conform devizului constituie – 35,05 mln.lei, inclusiv lucrări de construcţie şi montaj ( LCM – 34, 16 mln. lei).

Drumul reparat are o lungime de 2200 m.l cu lăţimea părţii carosabile de 7 m.

Reparaţia  dată  a contribuit  la îmbunătăţirea  condiţiilor de circulaţie la trafic şi asigurarea circulaţiei rutiere.