LRIP/W6/01-04

INVITAȚIE

De participare la Ședința Publică de deschidere a Ofertelor în cadrul procedurii de achiziție pentru LRIP/W6/01-04, finanțat de Banca Mondială

 

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” vă informează că la data de 15 mai 2020, ora locală 10:15, va avea loc deschiderea publică a ofertelor depuse în cadrul Proiectului de Îmbunătățire a Drumurilor Locale:
 

Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16,

Contractul 1: LRIP/W6/01:

G105: R3 – Costești – Ţipala – G106 (km 0+000 – km 8+450)

Contractul 2: LRIP/W6/02

G105: R3 – Costești – Ţipala – G106 (km 8+450 – km 17+350)

Contractul 3: LRIP/W6/03

G105: R3 – Costești – Ţipala – G106 (km 17+350 – km 26+400)

Contractul 4: LRIP/W6/04

G105: R3 – Costești – Ţipala – G106 (km 26+400 – km 34+584)

 

În scopul diminuării circumstanțelor excepționale care au apărut din cauza epidemiei Covid-19, deschiderea ofertelor va fi realizată în regim online. Astfel, Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” invită toți doritorii de a participa la ședință să urmeze instrucțiunile 

INVITATION

For Participation at the Public Bids’ Opening under LRIP/W6/01-04, financed by the World Bank

 

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” is pleased to inform that on May 15th, 2020, local time 10:15 am, will take place the public Bid Opening of Bids submitted under the Local Roads Improvement Project:

Improvement Works on Corridor 16,

Contract 1: LRIP/W6/01:

G105: R3 – Costești – Ţipala – G106 (km 0+000 – km 8+450)

Contract 2: LRIP/W6/02

G105: R3 – Costești – Ţipala – G106 (km 8+450 – km 17+350)

Contract 3: LRIP/W6/03

G105: R3 – Costești – Ţipala – G106 (km 17+350 – km 26+400)

Contract 4: LRIP/W6/04

G105: R3 – Costești – Ţipala – G106 (km 26+400 – km 34+584)

 

In order to mitigate the exceptional circumstances which have arisen due to Covid-19 outbreak, opening of bids will be performed online. Thus, Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” invites all interested parties to participate at the online opening session, to follow the instructions