LRIP/W5/01-04

INVITAȚIE

De participare la Ședința Publică de deschidere a Ofertelor în cadrul procedurii de achiziție pentru LRIP/W5/01-04, finanțat de Banca Mondială

 

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” vă informează că la data de 08 mai 2020, ora locală 10:15, va avea loc deschiderea publică a ofertelor depuse în cadrul Proiectului de Reabilitare a Drumurilor Locale:
 

Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 10 și a Coridorului 13,

Contractul 1: LRIP/W5/01

Section 1.1: G46: Dobruşa-lgnăţei-Scorţeni-Codrul Nou-R14 (km 22+610 – km 29+200)
Section 1.2: G46: Dobruşa-lgnăţei-Scorţeni-Codrul Nou-R14 (km 29+200 – km 35+622.09)

Contractul 2: LRIP/W5/02

Section 2.1: G46: Dobruşa-lgnăţei-Scorţeni-Codrul Nou-R14 (km 15+760 – km 22+610)
Section 2.2: G47: R9-Olişcani-Pecişte-lgnăţei-G46 (km 12+880 – km 18+075)

Contractul 3: LRIP/W5/03

Section 3.1: G49: G47-Pecişte-Trifeşti-R20 (km 0+000 – km 6+560)
Section 3.2: G49: G47-Pecişte-Trifeşti-R20 (km 6+560 – km 11+426.70)

Contractul 4: LRIP/W5/04

L390 Pirlita-Nisporeni road (km 0+000 – km 10+900).

 

În scopul diminuării circumstanțelor excepționale care au apărut din cauza epidemiei Covid-19, deschiderea ofertelor va fi realizată în regim online. Astfel, Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” invită toti doritorii de a participa la ședință să urmeze instrucțiunile

 


 

INVITATION

For Participation at the Public Bids’ Opening under LRIP/W5/01-04, financed by the World Bank

 

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” is pleased to inform that on May 08th, 2020, local time 10:15 am, will take place the public Bid Opening of Bids submitted under the Local Roads Improvement Project:

Improvement Works on Corridor 10 and Corridor 13,

Contract 1: LRIP/W5/01

Section 1.1: G46: Dobruşa-lgnăţei-Scorţeni-Codrul Nou-R14 (km 22+610 – km 29+200)
Section 1.2: G46: Dobruşa-lgnăţei-Scorţeni-Codrul Nou-R14 (km 29+200 – km 35+622.09)

Contract 2: LRIP/W5/02

Section 2.1: G46: Dobruşa-lgnăţei-Scorţeni-Codrul Nou-R14 (km 15+760 – km 22+610)
Section 2.2: G47: R9-Olişcani-Pecişte-lgnăţei-G46 (km 12+880 – km 18+075)

Contract 3: LRIP/W5/03

Section 3.1: G49: G47-Pecişte-Trifeşti-R20 (km 0+000 – km 6+560)
Section 3.2: G49: G47-Pecişte-Trifeşti-R20 (km 6+560 – km 11+426.70)

Contract 4: LRIP/W5/04

L390 Pirlita-Nisporeni road (km 0+000 – km 10+900)

 

In order to mitigate the exceptional circumstances which have arisen due to Covid-19 outbreak, opening of bids will be performed online. Thus, Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” invites all interested parties to participate at the online opening session, to follow the instructions