Drumuri 2020

La data de 10 martie 2020 conducerea Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” a avut o întrunire cu companiile de antrepriză în domeniul drumurilor, unde sa discutat despre volumul de lucrări și sumele de bani ce sunt repartizate pentru efectuarea acestor lucrări.

Pentru început D-nul Andrei Cuculescu director  general interimar al ASD a venit cu o informație amplă unde a explicat concret sarcina ce stă în fața drumarilor din republică, el a menționat că din  fondul rutier au fost repartizați 1 mlrd 718 mil lei pentru întreținerea drumurilor. Deja au fost alocați 390 mil lei la acest capitol și suplimentar vor fi repartizași 145 mil lei la fondul achizițiilor regionale, alți 448 mil lei vor fi repartizați pentru întreținerea periodică.

O sumă impunătoare de 1,3mlrd lei primite prin creditarea de Federația Rusă vor fi repartizații la efectuarea diferitor lucrări. Din bugetul de stat vor fi alocați 1 mlrd lei pentru programul de dezvoltare „Drumuri 2020”. Banca Mondială acordă creditul de 700 mil lei pentru reabilitarea a 2 coridoare de drumuri regionale și locale. Total pentru reabilitarea infrastructurii drumurilor sunt repartizați 3,7 mlrd lei.

În continuare d-nul Iure Pașa director adjunct al ASD a vorbit mai amănunțit despre pregătirea pachetului de documente pentru participare la licitații.

Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” conform Legii bugetului de stat, Programul de dezvoltare a infrastructurii drumurilor cu suportul Federaţiei Ruse a iniţiat 13 (treisprezece) proceduri de achiziţie a lucrărilor de reabilitare a drumurilor. Pînă la data de 05.03.2020 au fost deschise 5 licitaţii publice, dintre care o licitaţie publică a fost anulată din motivul participării o unui singur operator economic în evaluare sunt 4 licitaţii publice (G135 Ceadâr-Lunga – Congaz – Dimitrovca – G131, sectorul km 10+000 – 18+000, R21 Orhei-Bravicea-Călărași, sectorul km 21+200 – 34+200, R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 83+300 – 85+860, R36 Basarabeasca – Ceadâr-Lunga – R29, km 20+310 – 32+710) la care sunt evaluate următoarele neconformităţi:

  • Participanţii nu respectă prevederile caietului de sarcini, proiectului de execuţie şi nu ţin cont de clarificările prezentate la fiecare procedură în parte de către Î.S.”ASD”.
  • Participanţii nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova. Prin derogare de la art. 18, alin. (2) lit. b), ofertantul/candidatul nu este exclus din procedura de atribuire dacă beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv a majorărilor de întîrziere (penalităților) și/sau a amenzilor.
  • Nu se prezintă toată informaţia confirmativă solicitată prin documentele de licitaţie (contractele de antrepriză declarate ca experienţă similară cu procesele verbale de recepţie a lucrărilor executate, certificatele la materiale, ş.a.)

Nu întrunesc cerinţa referitor la experienţa similară, fiind disponibile două modalităţi de confirmare: executarea în ultimii 5 ani cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract de asemenea cu prezentarea contractelor de antrepriză sau subantrepriză, şi proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor (se prezintă preponderant contracte nu din ultimul an de activitate, în lucru sau fără proces verbal de recepţie semnat.