Conducerea ASD a verificat astăzi, mobilizarea Antreprenorului S.A. „Lusmecon” cu privire  la obiectul: „Lucrări de reparație a îmbrăcămințiii rutiere pe drumul G100 R33 – Sofia – Cărpineni – Mingir – R34”. 

Oamenii au nevoie de condiții confortabile și sigure la trafic, astfel, în calitatea de Beneficiar ne îngrijorează stadiul de implementare a obiectului în cauză. 

Amintim că, Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” are încheiat contract de antrepriză cu antreprenorul S.A. „Lusmecon” cu privire la executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminții rutiere pe drumul G100, lungimea sectorului supus reparației este de 3,15 km.

Menționăm că, lucrările au început în toamna anului 2021. În acest sens, la data de 3.05.2023 a avut loc ședința de lucru cu privire la problemele întâmpinate în procesul de implementare a obiectului. 

În cadrul ședinței s-a solicitat explicații de la antreprenor cu argumentarea cauzelor ce au dus la stagnarea procesului de implementare a obiectivului și s-a accentuat progresul de valorificare foarte mic, doar 18% în 20 de luni de activitate. Antreprenorul S.A. „Lusmecon” a comunicat că, din cauza condițiilor meteo nefavorabile (precipitații atmosferice, prezența acumulărilor de ape pluviale în ampriza drumului), lucrări nu sau executat.

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” în calitate de Beneficiar a sesizat Antreprenorul despre necesitatea urgentă de accelerare a lucrărilor la obiectul menționat și întreprinderea tuturor acțiunilor necesare de conformare la termenul și graficul stabilit în contract. 

Astăzi, antreprenorul a dat asigurări că se va încadra în termenul contractual stabilit care este 31.07.2023 .

Reiterăm că, în cazul în care antreprenorul nu-și va onora obligațiunile, o altă prelungire nu se v-a accepta iar lucrările efectuate după expirarea termenului de 31.07.2023 vor fi recepționate cu aplicarea penalizărilor conform prevederilor contractuale.