Verificarea calității lucrărilor de reparație a unui segment cu o lungime de 5 km a drumului G27 din raionul Sîngerei – subiect al unei vizite în șantier a conducerii ASD

Calitatea execuției lucrărilor de reparație a unui segment cu o lungime de 5 km a drumului G27 R7 – Chetrosu – Moara de Piatră – Cubolta – R13 și corespunderea acestora cu proiectul de execuție au fost verificate de către conducerea ASD în cadrul unei vizite în șantier.

Sectorul de drum în reparație începe în preajma satului Cubolta de la km 26,20 și se finalizează la intersecția cu drumul R13 Bălţi – Florești – R14, km 31,15 în apropiere de satul Alexăndreni din raionul Sîngerei.

În prezent, antreprenorul S.C. Dromas – Cons S.R.L. execută lucrări de așternere a stratului de piatră spartă stabilizată cu ciment, cât și a stratului de binder.

“Am avertizat antreprenorul despre unele neconformități ale șantierului, care necesită a fi eliminate în termeni restrânși. Lucrările trebuie să fie efectuate complet și calitativ, conform proiectului de execuție, caietului de sarcini și normativelor în vigoare”, a comunicat directorul general interimar al ASD, Sergiu Bejan.

Reparaţia tronsonului va facilita comerţul, transportul, industria şi turismul, de asemenea, accesul la pieţele agricole din regiune prin asigurarea conexiunilor de transport între centrul şi nordul Republicii Moldova.

Reparația sectorului drumului G27 face parte din Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2021.