Pe parcursul zilei de 13 mai, lucrările de întreținere, reconstrucție și reparație a drumurilor publice naționale au continuat conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2022.

Programul poate fi accesat aici:https://bit.ly/388rwZ8

Pe traseele naționale s-au executat lucrări de întreținere, inclusiv: salubrizarea zonei drumului, cosirea ierbii, defrișarea arbuștilor, plombarea gropilor cu beton asfaltic și prin metoda de injectare, salubrizarea pavilioanelor pentru pasageri, curățarea șanțurilor de evacuare a apelor, profilarea acostamentelor și părții carosabile din pietriș, etc.