Peste 40 de specialiști ai ASD au absolvit cursul ,,Tehnologii moderne de executare a lucrărilor de construcție, reparație și întreținere a drumurilor”

Peste 40 de responsabili tehnici și specialiști ai Administrația de Stat a Drumurilor” au absolvit cursul de formare profesională „Tehnologii moderne de executare a lucrărilor de construcție, reparație și întreținere a drumurilor”.

Conducerea ASD împreună cu formatorii cursului din cadrul Universității Tehnice a Moldovei au înmânat Certificate de formare profesională continuă absolvenților.

În cadrul cursului au fost studiate problemele actuale și strategia de dezvoltare a ramurii rutiere, materialele moderne, tehnologia şi organizarea lucrărilor de întreținere a drumurilor, tehnologiile şi mecanismele moderne de construcție, reconstrucţie şi reabilitare a drumurilor şi podurilor, managementul lucrărilor de drumuri şi poduri la întreprinderile de ramură, asigurarea şi controlul calității lucrărilor de construcție reparaţie şi întreținerea drumurilor, cât și securitatea și sănătatea în muncă.

Cursul a fost organizat cu scopul formării abilităților practice de aplicare a tehnologiilor moderne la etapa de construcție – exploatare – întreţinere a lucrărilor de infrastructură, precum şi la etapa de realizare, inclusiv pregătirea pachetului de documentație pentru organizarea acestor activități.

Programul a fost asigurat de Centrul de Cercetare Construcții Rutiere al Universității Tehnice a Moldovei în cadrul contractului de colaborare dintre UTM și ASD privind formarea profesională continuă.