În perioada 16-17 iunie 2022, la Chișinău se află într-o vizită de lucru o delegație de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România, condusă de secretarul de stat Ionel Scrioșteanu. Vizita are loc în contextul schimbului de experiență, informații și date statistice, inclusiv evoluția aspectelor punctate anterior în domeniului infrastructurii de transport.

Grupul de lucru moldo-român în domeniul infrastructurii rutiere au desfășurat o ședință de lucru la Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor”.   

În cadrul întrunirii, au fost discutate subiecte ce țin de elaborarea unui acord interguvernamental privind mentenanța, reabilitarea, reconstrucția podurilor existente și construcția unor poduri noi de șosea peste râul Prut la frontiera Republicii Moldova cu România. Totodată, s-a discutat despre implementarea proiectului ,,Remedierea degradărilor atestate la nivelul suprastructurii podului de șosea poziționat pe drumul expres M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina”, care traversează râul Prut în apropierea localităților Leușeni-Albița. 

În context, au fost discutate subiecte ce țin de lucrările de întreținere sezonieră, reparație periodică și administrarea proiectelor de reparații capitale. De asemenea, împărtășirea experienței Române la utilizarea fondurilor externe pentru construcția, modernizarea și reabilitarea infrastructurii de transport. 

În marja întrevederii, a fost vizitată Faculatea Urbanism și Arhitectură,Universitatea Tehnică a Moldovei, unde a avut loc o discuție a grupului de lucru cu mediul academic. 

,,Suntem convinși că experiența de administrare a drumurilor naționale obținută de CNAIR, va servi drept exemplu pentru dezvoltarea continuă a Î.S. ”ASD”. Manifestăm deosebit respect pentru deschidere și colaborare a declarat – conf. univ. dr., Directorul general interimar, al ASD, Sergiu Bejan.

Întrevederea a fost organizată în scopul dezvoltării comunicării și colaborării bilaterale, cât și pentru schimbul de experiență dintre cele două instituții.