În perioada 27 – 29 septembrie, colaboratorii Î.S. „Administrația de Stat a drumurilor” participă la seminarul cu genericul „Identificarea și documentarea proceselor operaționale” organizat de Academia de Management Public „AES SIDE”.

În cadrul seminarului, Rima Sciastlivîi, auditor public, a vorbit despre efectele identificării documentării și gestionării proceselor operaționale. De asemenea, a fost accentuată necesitatea formalizării și clasificării acestora și aspectele practice de descriere a proceselor.

Totodată, s-a specificat prin noțiuni și exemple diferența dintre proces și procedură.

Seminarul are drept scop stabilirea regulilor și principiilor generale de organizare a controlului financiar public intern. De asemenea, va aduce un aport la consolidarea răspunderii manageriale pentru gestionarea optimă a resurselor în conformitate cu obiectivele entității publice, în baza principiilor bunei guvernări la implementarea sistemului de control intern managerial și activității de audit în cadrul instituției.

În context, rezultatele activității entității, fiind obiectiv analizate vor duce la compararea planului cu rapoarte, stabilirea interconexiunii între indicatori și analiza financiară și managerială a acestora.