Circulația mijloacelor de transport de mare tonaj pe drumurile naționale este limitată în zilele cu temperaturi de peste 30°C

Administrația de Stat a Drumurilor atenționează despre instituirea restricției provizorii de circulație a transportului cu masa totală, care depășește 20 de tone pe drumurile naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în zilele cu temperaturi ale mediului de peste 30°C.

Circulația mijloacelor de transport de mare tonaj pe drumurile naționale este interzisă între orele 10.00 – 20.00, cu scopul de a preveni deteriorarea sectoarelor de drum cu capacitate portantă redusă și trafic sporit. În acest sens sunt instalate indicatoare restrictive corespunzătoare.

Restricțiile nu se referă la vehiculele, care efectuează trasporturi de persoane, animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală, care participă la intervenții în caz de forță majoră, cele dotate cu echipamente de prim ajutor și/sau antrenate la prevenirea, lichidarea situațiilor excepționale, vehiculele destinate transporturilor de mărfuri sub temperatură controlată și cele antrenate la reabilitarea drumurilor în limitele șantierelor de construcție.

Limitele sunt instituite în conformitate cu Ordinul comun nr. 318 – 218 din 25.06.2018 „cu privire la limitarea provizorie a circulației mijloacelor de transport de mare tonaj pe drumurile Republicii Moldova”, emis de Ministerul Economiei și Infrastructurii și Ministerul Afacerilor Interne și în temeiul art. 8, alin. (9) al  Legii drumurilor nr.509 – XII din 22.06.1995.

Efectuarea transportului rutier cu încălcarea restricţiilor de circulaţie privind masa totală a vehiculelor, în cazul în care temperatura aerului este mai mare de 30°C, se sancţionează conform prevederilor art. 224, alin. (12) din Codul contravențional al Republicii Moldova.

ASD îndeamnă participanții la trafic să anunțe Inspectoratul Național de Securitate Publică, la numărul 112, în cazul în care observă circulația autovehiculelor de mare tonaj pe drumurile publice naționale cu acces restricționat pentru acestea.