Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic, a peste 11 km de pe drumul R26 Bender – Căușeni – Cimișlia, km 71,7 – 83,3 executate de antreprenorul S.R.L. ”Irinda Prim”, au fost finalizate.

În acest scop, a fost instituită Comisia la terminare a lucrărilor formată din reprezentanți ai Administrației de Stat a Drumurilor, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, INSP, Agenția pentru Supraveghere Tehnică,companiei de proiectare și a antreprenorului, care a stabilit că lucrările sunt efectuate în conformitate cu proiectul de execuție și a caietului de sarcini.

Proiectul a inclus reparația a două poduri, reamplasarea rețelei de comunicație și gaz, reamplasarea rețelelor exterioare de apeduct și canalizare, lucrări de iluminat stradal, amenajarea podețelor, parapetului metalic și a marcajului rutier. De asemenea au fost efectuate lucrări de construcție a parcării, a pistelor de cicliști și a stațiilor de autobus.

Reparația acestui segment de drum este o continuitate a lucrărilor executate precedent pe drumul național R26, sectorul Căușeni – Cimișlia urmând pentru anii viitori ca drumul să fie reabilitat integral pe tot sectorul. 

Lucrările de reparație a segmentului finalizat de peste 11 de km ai drumului R26, au o valoare de peste 167 de milioane de lei, bani alocați din Fondul Rutier.