Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” informează despre semnarea contractelor privind lucrările de reabilitare și remediere a degradărilor la podurile de pe drumurile publice naționale:

1. R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 95,740;

2. G109 Delacău – Bulboaca – R2, km 23,850. 

Scopul acestor lucrări este restabilirea proprietăților funcționale ale podurilor, asigurând astfel circulația rutieră în condiții de siguranță și confort. 

Menționăm că, cu sprijinul antreprenorilor locali, SRL „Irinda Prim” și SRL „Var-Imp”, vor fi inițiate lucrările de reparații necesare, care prevăd:

  • demontarea și reparația grinzilor suprastructurii pentru o durabilitate sporită;
  • înlocuirea riglelor la pile și culei pentru o rezistență îmbunătățită;
  • executarea zidurilor de gardă noi și refacerea suprafețelor degradate la pile și culei, inclusiv montarea aparatelor de reazem noi;
  • refacerea căii podului, prin execuția plăcii de suprabetonare, trotuarelor din beton monolit și realizarea îmbrăcăminții din beton asfaltic în 2 straturi (BAP16-6cm; MAS16-5cm);
  • montarea parapeților de siguranță și a celor pietonali pentru o circulație mai sigură;
  • protejarea taluzurilor și refacerea sfertului de con pentru prevenirea eroziunii.

Valoarea proiectului pentru podul R3 este de aproximativ 20,5 milioane lei și 17,1 milioane lei pentru podul G109, inclusiv TVA. 

În concluzie, precizăm că reabilitarea acestor două poduri reprezintă un pas semnificativ către dezvoltarea durabilă a infrastructurii rutiere regionale, contribuind la asigurarea unei mobilități mai sigure și eficiente pentru toți cetățenii.