Nicolai Mîndra, directorul executiv al ASD, a fost numit în funcția de secretar de stat, responsabil de domeniul infrastructurii drumurilor la MIDR.

O decizie în acest sens a fost luată astăzi, în cadrul ședinței Guvernului și va intra în vigoare începând cu data de 2 octombrie 2023.

Cu această ocazie, colectivul ASD, îi adresează sincere felicitări, dedicație și verticalitate în noua sa funcție!

Secretarul de stat a absolvit Universitatea Tehnică din Moldova, Facultatea Urbanism și Arhitectură, specialitatea Căi Ferate Drumuri și Poduri și deține masterat în Business și Administrarea Afacerilor.

Pe parcursul a peste 10 ani a activat în calitate de expert în inginerie civilă, consultant superior al Departamentului de dezvoltare a drumurilor în cadrul Ministerului Transportului și Infrastructurii Drumurilor, manager de proiecte și specialist în procurări Washington, SUA, dar și în calitate de șef Serviciul Managementul Ingineresc al ASD.

Felicitări, domnule Nicolai Mîndra! Suntem convinși că, cu experiența dvs și angajamentul neclintit, veți continua să aduceți o contribuție valoroasă la dezvoltarea infrastructurii rutiere din Republica Moldova.