Până în prezent antreprenorul SC „Poduri – Prim” SRL a executat lucrări de montare a bordurilor, așternere a îmbrăcăminții rutiere din beton asfaltic, amenajare a acceselor către primul pod de încrucișare și lucrări de amenajare a rigolelor, casiurilor de evacuare a apelor de pe suprafața părții carosabile, demontare a elementelor de suprastructură ale podului al doilea. De asemenea, lucrări de reparație a zidurilor de sprijin și construcția sistemului de drenaj.

Continuă lucrările de:

  • desfacere a zidului de sprijin existent și execuția zidului de sprijin nou din beton armat;
  • armare a plăcii de suprabetonare la podul nr.2;
  • execuție a scărilor de acces pe taluzurile rampelor de acces.

Lucrările de reparație sunt finanțate conform programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale. Suma contractului este de cca. 111 500 000 lei, inclusiv TVA.

Antreprenorul și-a asumat obligația să finalizeze integral lucrările contractuale la sfârșitul lunii decembrie a anului curent.