Interviu cu Petru Zolotcov – șef al Serviciului Evidență, Achiziții de Teren

Petru Zolotcov activează în calitate de șef al Serviciului Evidență, Achiziții de Teren din cadrul Î.S.„Administrația de Stat a Drumurilor”.

Unde v-ați făcut studiile și de ce ați ales acest domeniu?

Petru Zolotcov: „Mi-am făcut studiile de licenţă la Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, specialitatea Căi ferate, Drumuri şi Poduri.

Am ales acest domeniu fiindcă am dorit să activez într-un domeniu al ingineriei în care să am perspective de activitate și dezvoltare permanentă. Domeniul infrastructurii este unul fără de care nu se poate dezvolta economia țării şi care contribuie la creșterea acesteia, de la el începe orice activitate. Bineînțeles că orice domeniu al ingineriei are o importanţă aparte, însă cel al infrastructurii este unul din primele care se remarcă atunci când este vorba de dezvoltarea unei ţări. Fără drumuri nu există legături, nu există investiţii, iar asta înseamnă că ţara este izolată atât local cât şi internaţional. Un domeniu în care este nevoie încă foarte mult de lucrat”.

De ce ați ales să activați la ASD? Care este cel mai interesant lucru în activitatea Dumneavoastră?

Petru Zolotcov: „Este bine cunoscut faptul că domeniul infrastructurii are mai multe subdomenii în care poți activa, cum ar fi întreținerea, proiectarea, construcţii, administrare etc. Pentru mine a fost în primul rând o provocare să activez în cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, o intenţie de a-mi schimba activitatea, o trecere de la lucrul pe șantier la cel de gestionare și documentare. ASD mi-a oferit această posibilitate.

Cel mai interesant lucru în activitatea mea este cel de a vedea rezultatul activității, și anume sectoarele noi de drum construite sau reabilitate pe terenurile atribuite în acest scop”.

În ce constă activitatea Serviciului Evidență, Achiziții de Teren ?

Petru Zolotcov: „Activitatea serviciului Evidenţă, Achiziţii de Teren constă în ținerea unei evidenţe cantitative şi calitative a terenurilor aferente drumurilor naţionale. La fel constă și în alocări care includ delimitări, transmiteri, achiziții și exproprieri de noi terenuri în scopul construcțiilor sectoarelor noi de drumuri, reabilitare și extindere a celor existente”.

Cu ce probleme și riscuri vă confruntați în activitatea dvs.?

Petru Zolotcov: „Ne confruntăm cu mai multe probleme, dar cea mai accentuată este că procedura de alocare a terenurilor – transmiteri, achiziţii şi exproprieri este una anevoioasă, de lungă durată şi care nu ne oferă multe pârghii pentru realizarea acesteia în termeni cât mai proximi. Mai mult ca atât, sunt şi factorii externi, proprietarii de terenuri, atât privați, cât și publici, care nu sunt dispuși la înstrăinarea terenurilor, chiar dacă acestea sunt necesare pentru realizarea obiectivelor de interes public”.

Ce propuneri de îmbunătățire a domeniul aveți?

Petru Zolotcov: „Avem câteva propuneri de modificare a unor acte legislative care ar simplifica procedura de alocare a terenurilor. La fel, avem propuneri de regulamente ce ţin de gestionarea patrimoniului public şi participarea la formarea unui cadastru al drumurilor naţionale”.

Ce recomandați tinerilor absolvenți de licee și centre de excelență?

Petru Zolotcov: „Recomand ca elevii și studenții să-și continuie studiile în instituțiile superioare de învățământ. Să nu le fie frică de a începe activitatea în domeniul în care cred că se regăsesc, cât de greu nu ar părea la început, totul se învață pe parcurs. După propriul exemplu pot spune că absolvind Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, specialitatea Căi ferate, Drumuri şi Poduri, am obținut oportunități și perspective de activare în domeniul infrastructurii. Aveți încredere în forțele proprii!”

Vă mulțumim pentru interviul acordat!