Serghei Gălușca activează în calitate de șef al Serviciului Poduri din cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Cu această ocazie a oferit un interviu despre activitatea sa. 

Unde v-ați făcut studiile și de ce ați ales acest domeniu?

Serghei Gălușca: „După finalizarea studiilor liceale, ca și orice absolvent eram confuz în multitudinea de specialități de la instituțiile de învățământ superior.

Astfel, am decis să urmez cursurile de licență în cadrul Universității Tehnice a Moldovei, Facultatea Urbanism și Arhitectură, specialitatea Căi ferate, Drumuri și Poduri.

Ulterior mi-am aprofundat cunoștințele în cadrul programului de masterat “Drumuri, materiale și mecanizare în construcții”,  FUA, UTM.

Actualmente, constat cu satisfacție că am făcut o alegere corectă, la Facultatea Urbanism și Arhitectură de la UTM am avut parte de profesori dedicați instruirii mele în domeniu, oferindu-mi o formare competitivă pe piața muncii astfel punând bazele unei cariere de succes”.

Cum ați ajuns să activați la ASD?

Serghei Gălușca: „În paralel cu studiile de masterat menționate, activam la o altă instituție unde am avut o frumoasă experiență de lansare a carierei în domeniu,  ulterior am depus CV-ul la ASD, urmat de o convorbire cu directorul în cadrul căreia s-a decis angajarea mea”.

În ce constă activitatea Serviciului Poduri?

Serghei Gălușca: „Î.S. ,,Administraţia de Stat a Drumurilor” gestionează drumurile publice naționale M, R, G, respectiv și podurile poziționate pe acestea – 870 lucrări de artă, cu o lungimea totală de cca. 21 km.

Scopul de bază al Serviciului Poduri este elaborarea unui complex de măsuri orientate spre asigurarea și/sau sporirea calității lucrărilor de artă (cu implicarea proceselor / tehnologiilor / materialelor contemporane), lansarea proceselor de digitalizare a informației în vederea eficientizării prestării serviciilor, automatizării unor procese prin demararea sistemului de administrare a lucrărilor de artă, astfel asigurând exploatarea acestora în condiții de siguranță și confort.

Toate acestea derivând din obiectivul primordial al serviciului poduri care prevede elaborarea strategiilor de dezvoltare, conceptelor de perspectivă, cu privire la dezvoltarea rețelei de drumuri publice în concordanță cu cerințele economiei naționale, prioritizarea măsurilor speciale în funcție de starea tehnică, intensitate, structura traficului, categoria tehnică, însemnătatea socio-economică”.

Vorbiți-ne despre cele mai de amploare proiecte de reparare a podurilor din Republica Moldova?

Serghei Gălușca: „În ultimii ani s-a pus mai mult accent pe reparația lucrărilor de artă, fiind alocate mai multe resurse financiare, de exemplu: în perioada anilor 2009-2021 au fost reparate capital 76 poduri, lucrările fiind finanțate din Fondul Rutier, iar din surse de finanțare externă au fost reparate sau reconstruite 76 de poduri.

Actualmente, se duc lucrări de reparație la 19 poduri, acestea fiind executate din mijloace financiare planificate în fondul rutier pentru anul curent, iar din surse de finanțare externă sunt în proces de reparație 52 de poduri din cadrul proiectelor de reabilitare a drumurilor naționale, durata de executare a lucrărilor fiind multianuală,  în funcție de complexitatea și lungimea traseelor contractate.

Cred că aceste date vorbesc de la sine despre amploarea proiectelor realizate”.

Ce poduri noi urmează a fi reparate sau reabilitate în următorii ani?

Serghei Gălușca: „Actualmente sunt în proces de expertizare sau elaborare a proiectelor de execuție privind reparația, remedierea defectelor și degradărilor atestate cca. 100 poduri, acestea fiind prioritizate  și propuse ulterior pentru includerea în programele de reparații pentru următorii ani.

Totodată, suntem în proces de elaborare a unui program de proiectare și construcție a intersecțiilor denivelate în zonele de conexiune a sectoarelor de drumuri publice cu trafic intens, astfel sporind siguranța și confortul pe drumurile publice naționale”.

Ce impedimente întâlniți în activitatea dvs.?

Serghei Gălușca: „Persistă careva probleme în domeniul dat, și anume:

  • Insuficiența companiilor specializate în reparații/construcții de poduri – actualmente pe piață sunt doar câteva companii care au calificarea necesară pentru a executa lucrările menționate, respectiv acestea nu au capacitatea de a asimila toate obiectele licitate.
  • Circulația transporturilor rutiere cu greutăți sau gabarite ce depășesc limitele admise în lipsa autorizației speciale de transport – traversarea podurilor care au restricții privind masa totală, privind gabaritul de liberă trecere pe înălțime și lățime. Aceste încălcări duc la deteriorarea podurilor.
  • Nerespectarea restricțiilor de circulație de către participanții la trafic – în funcție de degradările atestate în cadrul inspecțiilor periodice sau ca urmare a expertizării podurilor, în cadrul lucrărilor de reparație, se impun anumite restricții de circulație (limitări de masa totală, limitări de masa pe axă, viteza de circulație, regimul de circulație pe pod), cu regret acestea nu se respectă, fapt ce duce la degradarea excesivă a lucrărilor de artă;
  • Necesitatea modificării tipului actual al contractului la lucrări de reparație/construcție – contractele actuale finanțate din Fondul Rutier au la bază documentație de deviz elaborată prin metoda de resurse, această fiind foarte birocratizată și depășită de timp, iar inevitabilele modificări de volume sau soluții de proiect (în perioada execuției lucrărilor de reparație) sunt anevoioase, cred că trebuie schimbată  abordarea, de trecut la contracte de tip Fidic galben, Design-Build. Acesta ar micșora termenii de execuție a lucrărilor de reparație și proiectare, s-ar reduce din aspecte birocratice, de menționat că în România și Ucraina lucrările de reparație/construcție se execută în baza unor contracte similare”.

Ce recomandări aveți pentru tânăra generație, absolvenți de licee și centre de excelență?

Serghei Gălușca: „Le recomand cu tărie să urmeze cursurile de licență la una din specialitățile din cadrul Facultății Urbanism și Arhitectură.

Universitatea Tehnică a Moldovei este una din puținele instituții de învățământ superior din țară care dezvoltă ingineri profesioniști capabili să-și asume responsabilitatea personală pentru dezvoltarea și aplicarea științei și a cunoștințelor inginerești, în special în cercetare, proiectare, construcție, superintendența, administrare, fabricare, etc.

Alegeți să fiți cei ce creează viitorul – Ingineri”.

Vă mulțumim pentru interviul acordat. Vă dorim mult succes în continuare!