Reprezentantul ASD, Ruslan Postovan, șef Direcția Evidență Drumuri și Planificare Lucrări, a participat la conferința internațională cu genericul ,,Date spațiale pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova ”, organizată de către Agenția Relații Funciare și Cadastru cu sprijinul proiectului Twinning finanțat de către Uniunea Europeană ”Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE”.

În intervenția sa, Ruslan Postovan a vorbit despre utilizarea sistemelor Informaționale geografice în gestionarea infrastructurii rutiere. Totodată, și-a exprimat dorința de colaborare din numele Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” și tendința spre obținerea de rezultate remarcabile care vor contribui la dezvoltarea infrastructurii rutiere.

Evenimentul a întrunit reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor implicate în implementarea INDS, autorităților publice centrale și locale, parteneri de dezvoltare, reprezentanți ai mediului academic, experți naționali și internaționali.

Agenda conferinței a inclus mai multe subiecte referitoare  la îmbunătățirea proceselor, odată cu utilizarea datelor spațiale, și anume cooperarea între autorități prin îmbunătățirea schimbului de date spațiale , în conformitatea cu standardele UE.

În marja evenimentului, participanții la conferință au făcut cunoștință și schimb de experiență cu parteneri din Croația, Polonia și Regatul Țărilor de Jos care și-au împărtășit propria experiență privind procesul de evoluție a datelor spațiale deschise.

Datorită îmbunătățirii serviciilor de date spațiale în Republica Moldova se va dezvolta și crea noi oportunități de schimb de date digitale, proiecte și experiență.