Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” în colaborare cu Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea de Urbanism și Arhitectură au organizat un seminar de informare cu titlul: ,,Infrastructura de transport-Importanța monitorizării structurale și geotehnice, măsurători geofizice non invazive de Tomografie Geoelectrică de Rezistivitate”.

În cadrul seminarului s-a discutat despre măsurători geofizice non invazive de Tomografie Geoelectrică de Rezistivitate (ERT) pentru infrastructura de transport. Fundamentarea științifică electrometrie cu prezentarea avantajelor și a metodelor de aplicare. Un alt subiect de larg interes discutat a fost infrastructura de transport și importanța monitorizării structurale și geotehnice. Impactul schimbărilor climatice, strategiile și măsurile de adaptare. 

S-a analizat și un studiu de caz cu o alunecare de teren din Republica Moldova. Unde au fost evidențiate elementele constitutive ale alunecării de teren, evidențierea sectoarelor de teren stabile și instabile. 

Subiectele dezvoltate în cadrul evenimentului au fost prezentate de FILIP Florin – Director Fabrica de Cercetare, MADALINA Vasilescu-Inginer Dezvoltare Afaceri-România și Europa de Sud, SERGIU Bejan – conf. univ. dr., Director general interimar, Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor,SERGHEI Galușca-Șef Serviciu Poduri-ASD și BORDOS Ruslan – decan FUA, lect. univ., dr. în construcții.

La conferință au fost prezenți antreprenori locali, reprezentanți ai ASD, Ministerul Mediului și MIDR, ingineri, mediul academic dar și studenții din cadrul UTM.