Job Vacancies

(Page is displayed only in Romanian)

ANUNȚ cu privire la organizarea și desfășurarea concursului public privind ocuparea funcției de Administrator al Î.S ”Administrația de Stat a Drumurilor”

 

 

 

Consiliul de Administrație al Î.S ”Administrația de Stat a Drumurilor” anunță concurs pentru ocuparea funcției de Administrator al Î.S ”Administrația de Stat a Drumurilor”.

Locul depunerii dosrului de participare la Concurs: MD-2004, mun. Chiținău,

str. Bucuriei 12 A,

et.3, bir. 304.

 

Persoana responsabilă de primirea dosarului pentru concurs : Alina POPOVICI.

 

 

Tel : 022-74-07-70; Fax : 022-22-22-80

e-mail; resurse.umane@asd.md

 

Termenul limită de depunere al documentelor – 19.04.2017

 

Condițiile de participare și alte cerințe pot fi vizualizate aici

Anexa: „Regulamentul pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al întreprinderii de stat, al cărei fondator este Ministerul Transportului şi Infrastructurii Drumurilor”.